HELSENORGE

Rehabilitering, Nordagutu - seksjon

Seksjon for rehabilitering, Nordagutu driver spesialisert rehabilitering for ulike pasientgrupper. Virksomheten har 28 døgnplasser for høyintensiv trening og livsstilsendring samt et poliklinisk tilbud for pasienter med sykelig overvekt, inklusiv søvn- og testpoliklinikk. 
Tilbudene gjelder der lokalt tilbud ikke har ført frem eller er tilstrekkelig.
Vi har også etablert treningstilbudet "Pusterom".
Fant du det du lette etter?