Nordagutu

Rehabilitering, Nordagutu - seksjon

Seksjon for rehabilitering, Nordagutu driver spesialisert rehabilitering for et bredt spekter av pasientgrupper. Tilbudet gis i form av rehabiliteringspoliklinikk, pusterom og overvektspoliklinikk.   Tilbudene gjelder der lokalt tilbud ikke har ført frem eller er tilstrekkelig. NB! Døgnrehabiliteringstilbudet for høyintensiv trening og livsstilsendring er midlertidig lagt om til et dag- og poliklinisk tilbud ut 2023.

Se mer detaljert informasjon om de enkelte tilbudene under avsnittet Behandling.

Sykelig overvekt – poliklinikk

Det polikliniske tilbudet er et tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt, som ønsker livsstilsendring og varig vektreduksjon eller vektstabilisering. Fokuset er endringsprosessen, og de fysiske og psykiske aspekter ved livsstilsendring. Det krever en kontinuerlig bevisstgjøring og et eierskap til egen prosess. 

Tilbudet er for personer med sykelig overvekt, KMI over 40 eller KMI over 35, med følgesykdommer (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapné, hjerte- karsykdommer, metabolsk syndrom eller belastningsrelaterte skjelettsmerter).

Pusterom - poliklinikk

Pusterom tilbyr fysisk aktivitet til personer som har, eller har hatt, kreftsykdom. Du trenger henvisning fra lege. 

Før du begynner blir du invitert til en startsamtale med en behandler. Sammen blir dere enige om hvilke tilbud som passer best for deg. 


Trening som medisin - poliklinikk

Hensikten med tilbudet er å tilby individuelt tilpasset treningsrehabilitering med fokus på økt fysisk kapasitet, bidra til bedring av symptomer, og redusere risikoen for alvorlig sykdom for deg som er i behov av rehabilitering. 

Målet med treningsrehabiliteringen er å gi deg bedre funksjonsnivå, økt kunnskap og forståelse om trening som medisin, og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre. 

Du vil erfare at intensiv trening ikke er skadelig eller forverrer sykdomstilstanden, men at det fører til økt arbeidskapasitet, mestring, livskvalitet og reduserte smerter.


Kontakt

Postadresse

Sykehuset Telemark Seksjon for rehabilitering, Nordagutu Bjørnskåsvegen 44 3820 Nordagutu

Slik finner du fram

Nordagutu

Bjørnskåsvegen 44

3820 Nordagutu

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser

Praktisk informasjon

​​Er det butikk i nærheten?

Det er ca 500 meter til nærbutikk.

Er det TV og internett-tilgang?

Senteret har wifi-tilgang med trådløst nettverk. Det er to TV-stuer ved senteret.

Priser

Pr. 01.09.2023 benyttes følgende takster:

  • Poliklinisk konsultasjon:r egenandel kr 386, innenfor egenandelstak 1 

  • Søvnpoliklinikk: egenandel kr 461

  • Testpoliklinikk: egenandel kr 386

​Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Les mer om vårt tilbud til barn som pårørende

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norge, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.​sthf.no/praktisk-informasjon/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norge​

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset (ringer, ørepynt, halssmykker, klokker, sedler mv).
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.