Poliklinikker og dagbehandling

Oversikt over poliklinikker/dagbehandling - inndelt i fysisk helse (somatikk) og psykisk helse og rusavhengighet.

​Fysisk helse (somatikk)

Tidhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-cfsme/Documents/Aktivitetsregistrering skjema.doc Tid
- Inspirerende at vi får pris for dette arbeidethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/forsknings-og-innovasjonsavdelingen-i-pha/regionalt-kompetansesenter-for-tidlig-intervensjon-ved-psykoser/utdanningsprisen-2021-til-tips-sor-ost - Inspirerende at vi får pris for dette arbeidetTradisjonen tro, pandemie eller ikke, deler Oslo universitetssykehus hvert år ut tre utdanningspriser til miljøer som utmerker seg i sin iver og vilje til å få gjennomført gode utdanningstiltak. TIPS Sør-Øst vant en av prisene i år.04.05.2021 08:19:41
2002 - Årlig melding Helse Sør RHFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2002 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdf 2002 - Årlig melding Helse Sør RHF
2017-10-12 Referat ADMShttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-10-12 Referat ADMS.pdf 2017-10-12 Referat ADMS
3 veier til god kursledelsehttps://helse-bergen.no/arrangementer/3-veier-til-god-kursledelse 3 veier til god kursledelseKurs
Ambulant team - Helse Bergen https://helse-bergen.no/seksjon/habiliteringsavdelinga-for-vaksne/PublishingImages/ambulant-team40a1a98f[1].htm Ambulant team - Helse Bergen
Ambulante tenester - Helse Bergen https://helse-bergen.no/seksjon/habiliteringsavdelinga-for-vaksne/PublishingImages/ambulant-teamf7054ebe[1].htm Ambulante tenester - Helse Bergen
Barn med autisme. ASF: 2-14https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/barn-med-autisme-asf-2-14 Barn med autisme. ASF: 2-14En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autisme og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering.26.11.2017 23:00:00
Behandling for Spinal muskelatrofihttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter/nyheter-nmk/behandling-for-spinal-muskelatrofi Behandling for Spinal muskelatrofiFor første gang en medisin for behandling av Spinal muskelatrofi i Europa13.08.2017 22:00:00
Beintetthetsmåling (måling av beintettleiken): Egenerklæringhttps://helse-vest.no/skjema/beinskjorhet Beintetthetsmåling (måling av beintettleiken): EgenerklæringEgenerklæring for pasientar som er innkalt for utgreiing, behandling og oppfølging av beinskjørheit/osteoporose.30.09.2020 07:10:08
Bivirkninger av psykofarmakahttps://www.sthf.no/helsefaglig/fastlegesiden/antikolinerge-bivirkninger-av-psykofarmaka Bivirkninger av psykofarmakaMange pasienter opplever ofte svimmelhet og hukommelsestap ved bruk av psykofarmaka. Risikoen for dette bør vurderes før forskriving av nye  legemidler. 23.04.2021 08:55:17
Dato :https://finnmarkssykehuset.no/Documents/Henvisningsrutiner/Henvisningsskjema voksenhabilitering.doc Dato :
Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistarhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Rapportar/Sak 2017-62 - Vedlegg 1-01 - Rapport - Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistar.pdf Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistar
Det offentlige nettstedet for din helse - helsenorge.no https://helse-bergen.no/seksjon/Balanselaboratoriet/PublishingImages/helse norge bild.htm Det offentlige nettstedet for din helse - helsenorge.no
Diureserenografi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene, nynorskhttps://fellesinnhold.hn.nhn.no/behandlinger/diureserenografi-barn-nukleermedisinsk-undersokelse-av-nyrene-nynorsk Diureserenografi, barn - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene, nynorsk
Diureserenografi, voksen - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene, nynorskhttps://fellesinnhold.hn.nhn.no/behandlinger/diureserenografi-voksen-nukleermedisinsk-undersokelse-av-nyrene-nynorsk Diureserenografi, voksen - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene, nynorsk
Duchenne muskeldystrofi -forskningsoversikthttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter/nyheter-nmk/duchenne-muskeldystrofi-forskningsoversikt Duchenne muskeldystrofi -forskningsoversiktFormålet med forskningsoversikten på Duchenne muskeldystrofi er å informere pasienter og foreldre om de ulike terapeutiske tilnærmingene som for tiden utredes. Oversikten beskriver fordeler og ulemper ved metodene, og hindringer som må...11.04.2018 22:00:00
Endrer ikkje på ambisjonene om å få på plass dei kortsiktige tiltaka i Ålesund https://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/-endrer-ikkje-pa-ambisjonene-om-a-fa-pa-plass-dei-kortsiktige-tiltaka-i-alesund- Endrer ikkje på ambisjonene om å få på plass dei kortsiktige tiltaka i Ålesund Revidert bygningsmessig utviklingsplan skal leggast fram for styret i januar 2020, ifølge klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen i Klinikk for drift og eigedom.23.10.2019 11:49:03
Forskningsmidler https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/forskningsmidler Forskningsmidler Utlysning av forskningsmidler for 2018
Gratulerer Tone Larsen som disputerte ved UiS 28. april i samskapingsmetoden – ny phd-studie om tjenesteutvikling og innovasjon.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning-i-helse-vest-korfor/samskapingsmetoden-ny-phd-studie-om-tjenesteutvikling-og-innovasjon-tone-larsen-disputerer-ved-uis-28-april Gratulerer Tone Larsen som disputerte ved UiS 28. april i samskapingsmetoden – ny phd-studie om tjenesteutvikling og innovasjon. Samskaping er et begrep som brukes i mange deler av offentlig sektor. Innen rus og psykisk helse, er nok brukermedvirkning mer kjent. Bak begrepene ligger et ønske om at borgerne/brukerne går ut av rollen som passive mottakere av tjeneste...15.04.2021 10:01:26
Hånd- og tannrøntgen i aldersvurdering av asylsøkerehttps://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/-hand-og-tannrontgen-i-aldersvurdering-av-asylsokere Hånd- og tannrøntgen i aldersvurdering av asylsøkere Dagens metoder for biologisk aldersvurdering av asylsøkere gir stor usikkerhet når man skal vurdere alderen for hver enkelt asylsøker. Avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS har foretatt et grundig arbeid i å gjennomgå vitenskapelig litt...15.03.2017 14:59:38
Kalprotektin i feceshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/-kalprotektin-i-feces Kalprotektin i fecesFra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin. 25.01.2017 23:00:00
Kontroll av steriliseringsprosessenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kontroll-av-steriliseringsprosessen Kontroll av steriliseringsprosessen01.08.2019 11:02:37
Kulturgelbbolašvuohta dagaha geavaheddjiid eanet duđavažžanhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/oddasat/-kulturgelbbolasvuohta-dagaha-geavaheddjiid-eanet-dudavazzan Kulturgelbbolašvuohta dagaha geavaheddjiid eanet duđavažžanLoga artihkkala mas fáddá lea mo dearvvašvuođabargiid oahpaheapmi kulturgelbbolašvuođas dagaha ahte unnitloguálbmogiid geavaheaddjit leat eanet duhtavačča divššun. 05.12.2017 23:00:00
Kven fortener utdanningsprisen i Helse Vest for 2019?https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/utdanningskonferansen-i-helse-vest/-kven-fortener-utdanningsprisen-i-helse-vest-for-2019 Kven fortener utdanningsprisen i Helse Vest for 2019?Helse Vest skal dele ut utdanningsprisen i sin første regionale utdanningskonferanse i oktober. Det er Regionalt samarbeid for utdanning som arranger konferansen. Fristen for å fremje kandidatat til prisen, er 21. oktober.06.09.2019 08:01:16
Medisinsk biokjemihttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/medisinsk-biokjemi Medisinsk biokjemiAvdelingen utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdet medisinsk biokjemi av inneliggende og polikliniske pasienter, pasienter ved andre helseinstitusjoner i Oslo, i Helse Sør-Øst og nasjonalt, samt pasienter i primærhelsetjenesten og...
Molde sjukehushttps://helse-mr.no/steder/molde-sjukehus Molde sjukehus
NSALK operasjonstue fire, reduksjon av magesekk. https://stolav.no/avdelinger/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=191 NSALK operasjonstue fire, reduksjon av magesekk.
Presentasjon pasientsakerhttps://helse-bergen.no/seksjon/Napos/Documents/03 - Presentasjon pasientsaker - Linda Marte og Vegar.pdf Presentasjon pasientsaker
Signert delavtale 04 (2012) mellom SSHF og Sirdal kommune KØH/ØHD/KADhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf Signert delavtale 04 (2012) mellom SSHF og Sirdal kommune KØH/ØHD/KAD
Signert delavtale 04 mellom SSHF og Lillesand kommune KØH/ØHD/KADhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf Signert delavtale 04 mellom SSHF og Lillesand kommune KØH/ØHD/KAD
Signert delavtale 04 mellom SSHF og Lindesnes kommune KØH/ØHD/KADhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lindesnes/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf Signert delavtale 04 mellom SSHF og Lindesnes kommune KØH/ØHD/KAD
Signert delavtale 04 mellom SSHF og Lyngdal kommune KØH/ØHD/KADhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf Signert delavtale 04 mellom SSHF og Lyngdal kommune KØH/ØHD/KAD
Spesielle somatiske tilstander og tilhørighet https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Veiviseren/spesielle-somatiske-tilstander-og-tilhorighet.htm Spesielle somatiske tilstander og tilhørighet
Spisevansker hos barn https://oslo-universitetssykehus.no/-spisevansker-hos-barn- Spisevansker hos barn Det er vanlig at barn har perioder der de er småspiste eller spiser bare noen få matvarer. Stort sett varer ikke disse periodene så lenge, og derfor påvirker de ikke barnets ernæring og vekst over tid. 30.04.2020 11:37:23
©Odilon Dimier/6PA/MAXPPP ; Senior man shaking younger man's hand, over the shoulder viewhttps://fellesinnhold.hn.nhn.no/seksjon-behandling/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=16 ©Odilon Dimier/6PA/MAXPPP ; Senior man shaking younger man's hand, over the shoulder view
©Odilon Dimier/6PA/MAXPPP ; Senior man shaking younger man's hand, over the shoulder viewhttps://fellesinnhold.hn.nhn.no/seksjon-behandling/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=15 ©Odilon Dimier/6PA/MAXPPP ; Senior man shaking younger man's hand, over the shoulder view
©Odilon Dimier/6PA/MAXPPP ; Senior man shaking younger man's hand, over the shoulder viewhttps://stolav.no/behandlinger/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=26 ©Odilon Dimier/6PA/MAXPPP ; Senior man shaking younger man's hand, over the shoulder view
«Hverdagskompetanse» digitalt tilgjengelighttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/nasjonalt-ledernettverk-i-tsb/-hverdagskompetanse-digitalt-tilgjengelig «Hverdagskompetanse» digitalt tilgjengeligProgrammet "Hverdagskompetanse" utviklet av Blå Kors, tilbyr digitale ressurser kostnadsfritt til bruk i rusbehandling.23.04.2020 10:53:59
©Milena Boniek/6PA/MAXPPP ; Woman smelling flowerhttps://stolav.no/behandlinger/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=69 ©Milena Boniek/6PA/MAXPPP ; Woman smelling flower
Ålesund sjukehushttps://helse-mr.no/steder/alesund-sjukehus Ålesund sjukehus
Ærespris til overlege Kjell Erik Strømskaghttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/-erespris-til-overlege-kjell-erik-stromskag Ærespris til overlege Kjell Erik StrømskagOverlege i anestesiologi ved Molde sjukehus, Kjell Erik Strømskag, har motteke æresprisen  i Norsk anestesiologisk forening for framragande arbeid i faget. 29.10.2019 11:35:32
Én dør inn på Oslos nye legevakthttps://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/n-dor-inn-pa-oslos-nye-legevakt Én dør inn på Oslos nye legevaktOUS sin del av legevakten på Aker vil i tillegg til skadelegevakt inneholde ortopedisk poliklinikk, 7 ortopediske operasjonsstuer med tilhørende postoperativ samt ny og utvidet sengepost, håndterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt é...25.08.2021 07:14:03
" Jeg, robot," i klinisk praksis?https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-genetikk/seksjon-for-forskning-og-utvikling-medisinsk-genetikk/-jeg-robot-i-klinisk-praksis" Jeg, robot," i klinisk praksis?Medisin er empirisk disiplin som bygger på erfaringer og data fra tidligere behandlinger. Kan vi samle og systematisere slike data og akselerere den generering av erfaring på en formalisert og objektiv måte ved å behandle disse svulstene in...28.04.2021 12:56:31
""Eyr Bremstein"https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Nyheter/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=141""Eyr Bremstein"
"De utrolige årene" - foreldregruppe Nordfjord BUPhttps://helse-forde.no/arrangementer/de-utrolige-arene-foreldregruppe-nordfjord-bup-2017-02-23"De utrolige årene" - foreldregruppe Nordfjord BUP «De utrolige årene» -foreldregrupper er eit foreldreprogram som skal styrkje foreldre sin kompetanse i å førebyggje og handtere atferdsproblem for barn i alderen 3-12 år.
"Det finnes hjelp": Et nytt og viktig tilbudhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/spesialpoliklinisk-enhet-spe/det-finnes-hjelp-et-nytt-og-viktig-tilbud"Det finnes hjelp": Et nytt og viktig tilbud- Dette er et viktig tilbud. Viktig fordi det skal bidra til å forebygge seksuelle overgrep mot barn og viktig fordi det vil gi hjelp til en gruppe mennesker som ikke har et godt nok tilbud til nå, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.02.09.2020 12:19:27
"Ei gild stund" med ny hjarte-CThttps://helse-bergen.no/nyheiter/ei-gild-stund-med-ny-hjarte-ct"Ei gild stund" med ny hjarte-CTMindre stråling for pasientane, mindre bruk av kontrastvæske og betre forsking. Ny hjarte-CT er godt nytt for pasientane ved Haukeland universitetssjukehus.19.12.2016 14:49:26
"Fem kjappe" med Kine Haugenhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/fem-kjappe-med-kine-haugen"Fem kjappe" med Kine HaugenKine Haugen står for tur i denne utgavens "fem kjappe". Seksjonslederen for Sosialmedisinsk poliklinikk i Askim vil du bli bedre kjent med på den kommende TSB-lederkonferansen - her får du en forsmak på hva hun står for.05.09.2018 07:06:13
"Fem kjappe" med Randi Mobækhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/fem-kjappe-med-randi-mobek"Fem kjappe" med Randi MobækRandi Mobæk ved Stavanger universitetssjukehus gir oss sine svar på denne utgavens "fem kjappe". Les om hvilke lærdommer hun har tatt som leder i TSB og om hennes sideprosjekter her.28.05.2018 14:13:30


Psykisk helse og rusavhengighet

Alderspsykiatri - poliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-poliklinikkAlderspsykiatri - poliklinikkAlderspsykiatrisk poliklinikk ved Sykehuset Telemark utreder og behandler kompliserte psykiske lidelser hos eldre, inkludert demens - og demenslignende tilstander. Poliklinikken har også hukommelsesklinikkfunksjon.
BUP Notodden - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-notodden-seksjonBUP Notodden - seksjonBUP Notodden en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark. Poliklinikken gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med psykiske vansker der hjelp fra helsestasjon, fastlege, PPT eller barnevern ikke er tilstrekkelig.
BUP Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-porsgrunn-seksjonBUP Porsgrunn - seksjonBUP Porsgrunn er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark. Poliklinikken gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med psykiske vansker der hjelp fra helsestasjon, fastlege, PPT eller barnevern ikke er tilstrekkelig.
BUP Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-skien-seksjonBUP Skien - seksjonBUP Skien er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark. Poliklinikken gir tilbud til barn og unge opp til 18 år, med psykiske vansker og deres familier.
BUP Vestmar - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdeling/bup-vestmar-seksjonBUP Vestmar - seksjonBUP Vestmar er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark. Vi gir tilbud til barn og unge opp til 18 år, med psykiske vansker.
Barn og unges psykiske helse - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-unges-psykiske-helse-avdelingBarn og unges psykiske helse - avdelingSeksjonene ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir tilbud om forebygging, utredning og behandling av psykiske problemer hos barn og ungdom under 18 år, og deres familier.
DPS TIP - tidlig intervensjonspoliklinikkhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-tip-tidlig-intervensjonspoliklinikkDPS TIP - tidlig intervensjonspoliklinikkDPS TIP (tidlig intervensjonspoliklinikk) gir et poliklinisk behandlingstilbud til personer med nyoppdagede psykoser. Teamet er spesialisert på utredning, behandling og oppfølging av unge pasienter med psykose lidelse.
DPS ambulant teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-ambulant-teamDPS ambulant teamAmbulant team tilbyr poliklinisk behandling og oppfølging av pasienter med psykoser og bipolare lidelser, med psykose som hovedmålgruppe.
DPS poliklinikk Porsgrunnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-porsgrunnDPS poliklinikk PorsgrunnDPS poliklinikk Porsgrunn ved Sykehuset Telemark tilbyr behandling til personer med symptomer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser samt behandling innenfor rus og psykiatri.
DPS poliklinikk Skienhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-skienDPS poliklinikk SkienSeksjon DPS poliklinikk i Skien utreder og behandler pasienter med psykiske lidelser, som har fått rett til behandling innenfor spesialisthelsetjenesten.
DPS poliklinikk Vestmar/Stathellehttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-vestmar-stathelleDPS poliklinikk Vestmar/StathelleSeksjon DPS poliklinikk Vestmar/Stathelle gir behandlingstilbud innenfor allmennpsykiatri til befolkningen i kommunene Bamble, Drangedal og Kragerø.
DPS poliklinikk akutt psykisk helse og rushttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-poliklinikk-akutt-psykisk-helse-og-rusDPS poliklinikk akutt psykisk helse og rusVåre ambulante akutt-team og rusakutt-team kan tilby konsultasjon på kort varsel.
DPS poliklinikk psykisk helse og rus Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-psykisk-helse-og-rus-notoddenDPS poliklinikk psykisk helse og rus NotoddenVed DPS poliklinikk Notodden gis behandlingen individuelt eller i grupper.
DPS poliklinikk psykisk helse og rus Seljordhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-psykisk-helse-og-rus-seljordDPS poliklinikk psykisk helse og rus SeljordSeksjon DPS poliklinikk Seljord tilbyr utredning og behandling av de fleste psykiske lidelser som krever behandling i spesialisthelsetjenesten, inkludert rusmiddelproblematikk i kombinasjon med psykiske lidelser.
DPS psykisk helse og rus døgn Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-psykisk-helse-og-rus-dogn-porsgrunn-seksjonDPS psykisk helse og rus døgn Porsgrunn - seksjonSeksjonen tar imot pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, som er søkt til planlagt innleggelse.
DPS rus og psykiatri - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-rus-og-psykiatri-seksjonDPS rus og psykiatri - seksjonSeksjon DPS for rus og psykiatri behandler pasienter med rusproblematikk og eventuelt ogå samtidig psykisk lidelse. Vi holder til i Skien.

 Fant du det du lette etter?