DPS akutt døgn

Velkommen til DPS Akutt døgn, en åpen avdeling med 13 sengeplasser. 

Vi tar i mot pasienter hele døgnet. Det er ulike faggrupper på avdelingen med forskjellige ansvarsområder. Personalet går i turnus på dag, kveld og natt, og det er alltid tilgjengelig personell i avdelingen. Du vil få kontaktperson på dag og kveldstid. Kontaktpersonen hjelper deg med spørsmål du har. Vi tar i mot pasienter til akuttinnleggelse og avklarer eventuell videre behandling.
Du vil få en behandler som har samtaler med deg, og lager en behandlingsplan sammen med deg.
Alle som jobber her er underlagt taushetsplikt. Vi jobber tverrfaglig til det beste for hver enkelt.

 

 

 

Illustrasjonsfoto
 
Om seksjonen

DPS akutt døgn

Kort om behandlingen

Behandlingen på posten er først og fremst en mulighet du får til å skape forandring.
Vi kan ikke forandre livet ditt, men vi kan støtte deg, legge forholdene til rette og samarbeide om å nå noen av de mål du setter deg.
Dersom du synes det er vanskelig å se hva du kan oppnå, vil vi også prøve å hjelpe deg med det.
Vi ønsker å tilrettelegge oppholdet og behandlingen spesielt for deg. Vi ser på arbeid og samvær med andre som en viktig del av behandlingen. I tillegg til individualsamtaler er din deltagelse i miljøet og daglige rutiner i avdelingen viktig for å kartlegge dine ressurser, og øke selvinnsikt og mestring.

Dette bør du ta med deg: Vekkeklokke, gode sko, turtøy for all slags vær og toalettsaker.

Dagsrutiner og aktiviteter

Bærebjelken i behandlingen hos oss er miljøterapi. Struktur og døgnrytme skaper forutsigbarhet og trygghet.
Sosiale og fysiske aktiviteter skaper arenaer hvor du utfordrer deg selv i en trygg setting. Det gir grunnlag for endring og mestringsopplevelser.

08.15 – 09.00: Frokost  
10.00 – 10.30: Daglig gåtur
10.00 – 14.00: Tur hver onsdag
11.30 – 12.00: Lunsj
15.00 – 16.00: Middag
17.00 – 18.00: Aktiviteter
19.30 – 20.00: Kveldsmat

Besøkstid og samarbeid med pårørende

Besøkende er velkommen, både voksne og barn. Det er visittid fra kl. 18.00 – 19.00.  Vi legger spesielt til rette for barn. Ellers kan du motta besøk i eget besøksrom og i kafeen i bygg 5. Vi ønsker et godt samarbeid med deg og dine pårørende.

Diverse

Ro i avdelingen fra kl. 23.00.
Hvis du strever med å sove, vil nattpersonalet hjelpe deg med dette.
Ytterdøren låses fra kl. 22.30 – 06.00. Ringeklokken til avdelingen finner du ved den innerste utgangsdøren på høyre side.
Vi trenger å ha oversikt over hvem som er i avdelingen. Si derfor fra til personalet når du går ut.
Farlige gjenstander skal leveres til personalet.

Medisiner

Medisiner som du har med hjemmefra leveres inn, eventuelt legges igjen hjemme. Du får alle medisinene du trenger på avdelingen.

Permisjoner

Avtaler om permisjoner gjøres med terapeuten din.

Røyking

Posten er røykfri.
Røyking er tillatt i egen røykebu.

Bruk av rusmidler

Bruk av alkohol eller rusmidler er ikke tillatt. Dersom vi avdekker bruk av rusmidler vil det få konsekvenser for din videre behandlingsplan.

Telefonbruk

Vi ber deg vise hensyn ved bruk av mobiltelefon i fellesrom.

Journal

Du har rett til å lese din egen sykehusjournal. Dette gjøres ofte sammen med terapeut. Snakk med din lege eller psykolog dersom du ønsker dette.

Epikrise

Epikrise fra oppholdet sendes den person som har henvist deg, hvis ikke annet blir avtalt. Epikrisen sendes også til fastlegen.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i bygg 1 i Skien, på nordsiden av Ulefossvegen.
Telefon
Sentralbord: 35003500 Direkte: 35005760
Pasienter kan nås på pasienttelefon: 35 00 45 61
E-post
Postadresse

DPS akutt døgn
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien                                                        

Bygg 1 i Skien
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 56, bygg 1(Google maps)
3710 Skien

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på www.pasientreiser.no

Praktisk informasjon

- Kafeteria og kiosk i Skien - åpningstider

I Skien er det kafeteria og kiosk i vestibylen, inngang via hovedekspedisjonen.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 09.00 - 19.00
Helg:  kl. 10.00 - 19.00

- Kantine i bygg 54 i Skien - åpningstider

Her serveres varme og kalde retter. Kantinen har youghurtbar og rikholdig salatbar.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 08.00 -14.30

- Parkering mot avgift

Parkering koster kr 10,- pr time, maks kr 50,- pr døgn.
Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen. (Gjelder ikke Kragerø)

Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. (Gjelder ikke Kragerø)

I Skien er det mulig å kjøpe parkeringskort som gjelder for 14 dager og koster kr 150,-. Du bestiller kortet på avdelingen, og kan hente og betale det i hovedekspedisjonen.

 

- Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Innleggelse og utskriving

Innleggelse kan være akutt eller planlagt.
Ved akutt sykdom eller ulykker, dvs øyeblikkelig hjelp - kan du selv eller andre ringe 113.
Planlagt innleggelse finner sted når du en tid etter en poliklinisk vurdering på grunnlag av en henvisning/søknad fra din fastlege, legges inn for behandlingen ved sykehuset.

Ved utskrivning fra sykehuset skal du ha en utskrivningssamtale med lege.  

Les mer om akutt innleggelse, planlagt innleggelse og utskriving på www.sthf.no/praktisk-informasjon/innleggelse-og-utskriving  

Kontrolkommisjon - psykisk helsevern

​Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Les mer om kontrollkommisjonen på www.sthf.no/rettigheter/kontrollkommisjon-psykisk-helsevern

Minibank

​Det er minibank i vestibylen i hovedbygget på sykehusområdet i Skien, inngang hovedekspedisjonen.

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.sthf.no/behandlinger/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norden

Brukerstyrt plass - DPS Skienhttps://www.sthf.no/behandlinger/brukerstyrt-plass-dps-skienBrukerstyrt plass - DPS SkienBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass
Døgnbehandling psykiatri, Skien DPShttps://www.sthf.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatri-skien-dpsDøgnbehandling psykiatri, Skien DPSDPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling
Elektrokonvulsiv-terapi-(ECT)https://www.sthf.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapi-ectElektrokonvulsiv-terapi-(ECT)EElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECT

ECT-teamhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dogn/ect-teamECT-teamECT-team er en del av DPS nedre Telemark, og tilbyr ECT-behandling (Electro Convulsiv Therapy).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.