Helsenorge

DPS ambulant team

Ambulant team tilbyr poliklinisk behandling og oppfølging av pasienter med psykoser og bipolare lidelser, med psykose som hovedmålgruppe. 

Vi gir tilbud om individualterapi, familiearbeid, medikamentell behandling og veiledning/ rådgivning. Behandlingen er rettet mot å stabilisere og bedre funksjonsnivået.

Oppfølging og hyppighet av kontakt avhenger av utfordringsbildet og behov. Sammen med pasienten blir vi enige om hvor oppfølgingen skal foregå, ved hjemmebesøk, hos fastlegen eller andre steder.

Ved innleggelser vektlegger vi å opprettholde kontakten med pasienten og døgnseksjonen under oppholdet (via koordinator ved DPS).

Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte og vil være en kombinasjon av ulike behandlingsformer. Hver pasient vil få sin egen behandlingsplan.

Fant du det du lette etter?