HELSENORGE

DPS poliklinikk akutt psykisk helse og rus

Våre ambulante akutt-team og rusakutt-team kan tilby konsultasjon på kort varsel, som regel samme eller påfølgende dag, ved poliklinikk eller i nærmiljøet ditt. Disse teamene bidrar i samarbeid med kommunehelsetjenesten til å tilrettelegge videre behandlingsforløp. I helger, på kveld og natt har helseforetaket døgnkontinuerlig vakt av lege som kan vurdere akutte hendelser.

Fant du det du lette etter?