HELSENORGE

DPS poliklinikk Porsgrunn

DPS poliklinikk Porsgrunn gir tilbud til pasienter i Porsgrunn kommune og deler av Skien kommune (Klyve).
Seksjonens team: er Team for allmennpsykiatri.
 
Team for allmennpsykiatri tilbyr behandling til personer med symptomer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser.
Vi har spesialistkompetanse på psykodynamisk korttidsterapi, kognitiv terapi, behandling med medisiner (psykofarmakologisk behandling), traumebehandling, behandling av tvangslidelser (fylkesdekkende OCD-team), behandling av angstlidelser individuelt eller i grupper og skjematerapi.


Fant du det du lette etter?