Helsenorge

DPS poliklinikk Porsgrunn

DPS poliklinikk Porsgrunn gir tilbud til pasienter i Porsgrunn kommune og deler av Skien kommune (Klyve).
Seksjonen har to team: Team for allmennpsykiatri og Team for rus og psykiatri.
 
Team for allmennpsykiatri tilbyr behandling til personer med symptomer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser.
Vi har spesialistkompetanse på psykodynamisk korttidsterapi, kognitiv terapi, behandling med medisiner (psykofarmakologisk behandling), traumebehandling, behandling av tvangslidelser (fylkesdekkende OCD-team), behandling av angstlidelser individuelt eller i grupper og skjematerapi.
 
Team for rus- og psykiatri tilbyr behandling innenfor rus og psykiatri, så som, psykosetilstander, alvorlige personlighetsforstyrrelser, sammensatte lidelser (komorbiditet) og rehabilitering.
Vi følger metodene i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som er integrert i vårt behandlingstilbud.
Vi har et nært samarbeide med fastleger og kommunal helsetjeneste. 

Fant du det du lette etter?