HELSENORGE

DPS poliklinikk Skien

Poliklinikken utreder og behandler pasienter med psykiske lidelser, som har fått rett til behandling innenfor spesialisthelsetjenesten.

Den vanligste behandlingsformen ved poliklinikken er individuelle samtaler hos behandler. Vi har kompetanse innen kognitiv atferdsterapi, sensorimotorisk psykoterapi og korttids psykodynamisk terapi.
Familie og nettverk oppmuntres til å delta aktivt i behandlingsforløpet. Vi samarbeider med fastlege, og både ansvarsgruppemøter og felleskonsultasjon hos fastlege kan benyttes.

Fant du det du lette etter?