HELSENORGE

DPS poliklinikk Vestmar/Stathelle

Seksjon DPS poliklinikk Vestmar/Stathelle gir behandlingstilbud innenfor allmennpsykiatri til befolkningen i kommunene Bamble, Drangedal og Kragerø. Dessuten gir vi tilbud der pasienten er (ambulant tjeneste). Tilbudet foregår via avtalte konsultasjoner (poliklinisk).

Innenfor allmenpsykiatri kan behandlingen blant annet bestå i kriseintervensjon, rådgivning, individuell behandling, familie- og gruppebehandling og medikamentell behandling.
Teamet for ambulante tjenester reiser på hjemmebesøk og følger opp brukerne i deres nærmiljø.  Teamet har også polikliniske samtaler når dette er mest hensiktsmessig.

 

Fant du det du lette etter?