HELSENORGE

DPS psykisk helse og rus døgn Porsgrunn - seksjon

Seksjonen tar imot pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, som er søkt til planlagt innleggelse.

Pasienter som er henvist til planlagt innleggelse blir kalt inn til avklaringssamtale(r) og målsamtale før innleggelsen.

Vi tar også imot pasienter som blir overført fra de psykiatriske akuttseksjonene i klinikken.

Hovedbehandlingen er sosial rytmebehandling som omfatter regelmessige måltider, regelmessig døgnrytme, regelmessig og balansert fysisk aktivitet, samt meningsfull aktivitet sammen med andre. I miljøterapien er bevisstgjøring og kunnskap om egen lidelse  sentralt (kognitiv atferdsterapi). Behandlingen blir individuelt tilpasset den enkelte pasient.

Det er nært samarbeid med pårørende, førstelinjetjenesten, kommunale tjenester og øvrige samarbeidspartnere.

Fant du det du lette etter?