HELSENORGE

DPS psykose døgn Porsgrunn - seksjon

Seksjonen er en åpen døgnpost med spesialisert utrednings- og behandlingstilbud for personer med psykose.  Vi har fem fylkesdekkende behandlingsplasser for nysyke, og syv plasser for personer med kjent psykoselidelse. To av disse plassene er satt av til medikamentfri behandling.
Miljøterapi utgjør hovedvekten av behandlingen ved seksjonen. Miljøterapeutisk behandling består blant annet av fysisk aktivitet og turgruppe. Som et ledd i behandlingen skal pasientene i størst mulig grad på permisjon i helgene.
Det vil være store individuelle forskjeller med hensyn til behandlingstid, men i gjennomsnitt tilstrebes tre uker for pasienter med kjent psykoselidelse og tre måneder for nysyke.
Henvisning til seksjonen kan sendes fra fastlege og andre helseinstitusjoner.

Fant du det du lette etter?