Helsenorge

DPS TIP - tidlig intervensjonspoliklinikk

DPS TIP (tidlig intervensjonspoliklinikk) gir et poliklinisk behandlingstilbud til personer med nyoppdagede psykoser. Teamet er spesialisert på utredning, behandling og oppfølging av unge pasienter med psykose lidelse.

Til oss kommer pasienter som har førstegangs episode av psykose, eller viser tegn på at en psykose kan være under utvikling. De har ikke hatt tidligere innleggelser, eller det er mindre enn to år siden første gangs behandling for psykose ble igangsatt fra spesialisthelsetjenesten.
Ved å komme tidlig til med behandling øker vi muligheten for å opprettholde funksjonene og bedre livskvaliteten på viktige områder som skole, arbeid, familieliv og relasjoner til andre mennesker.

DPS TIP er et tverrfaglig team, bestående av en psykiater, en psykolog og en psykologspesialist.

Vi samarbeider nært med DPS seksjon for psykose, slik at det blir god kontinuitet i utredning og overgang mellom døgninnleggelse og poliklinisk behandling.

Fant du det du lette etter?