HELSENORGE

DPS poliklinikk psykisk helse og rus Seljord

Vi tilbyr utredning og behandling av de fleste psykiske lidelser som har en alvorlighetsgrad ut over det som kan behandles hos fastlege, kommunale tilbud eller familiekontor.

Vi tar også i mot personer med rusmiddelproblematikk i kombinasjon med psykiske lidelser.

 

Fastlege/legevaktslege kan ringe akutteam Notodden: tlf. 35 02 11 00 (dag, kveld, helger og høytider)
ved behov for akutt hjelp.

Øyeblikkelig hjelp-plikten etter Lov om Spesialisthelsetjenester § 3-1, er lagt til Sykehuset Telemark, psykiatrisk avdeling, tlf. 35 00 57 00 hvor man spør etter vakthavende lege.

Fant du det du lette etter?