HELSENORGE

DPS psykisk helse og rus, døgn Notodden

Vi tar imot pasienter til frivillig behandling, og pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. Vi har også et akutt-team knyttet til døgnposten. 

Pasienter som innlegges må ha så god kontroll og funksjon at de kan være innlagt på en åpen post. Pasienter med pågående rusmisbruk kan ikke tas imot.

Ved behov for akutthjelp: Ta kontakt med fastlege/legevakt.  

Fant du det du lette etter?