HELSENORGE

DPS psykose døgn Seljord

Vi tar imot pasienter til frivillig behandling, og pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern.

Pasienter som innlegges må ha så god kontroll og funksjon at de kan være innlagt på en åpen post. Pasienter med pågående rusmisbruk kan ikke tas imot.

Ved behov for akutthjelp: Ta kontakt med fastlege/legevakt.

 

Fant du det du lette etter?