Forsterket psykose døgn - seksjon

Seksjon for forsterket psykose døgn er en lukket spesialenhet for psykosebehandling, med ni sengeplasser. 
Lengden på oppholdet varierer fra noen uker til flere måneder. 
Vi ønsker å gi en behandling som bidrar til størst mulig grad av livsmestring.
Vi har et fylkesdekkende ansvar for lengere tids behandling av pasienter med psykoseproblematikk.

Fant du det du lette etter?