Sengeposter og døgnbehandling

Oversikt over sengeposter og døgnbehandling - inndelt i fysisk helse (somatikk) og psykisk helse og rusavhengighet.

Fysisk helse (somatikk)

Hjerte, nyre og hormon sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/hjerte-nyre-og-hormon-sengepostHjerte, nyre og hormon sengepostHjerte, nyre og hormon sengepost utreder og behandler pasienter med hjerte- nyre-diabetes / hormon-sykdommer.
Infeksjon sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjon-sengepostInfeksjon sengepostSeksjon infeksjon sengepost: pasienter med behov for avansert infeksjonsmedisinsk behandling. Bl. a. HIV/immunsvikt, tuberkulose, tropesykdommer.
Kirurgisk sengepost 1. etg.https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/kirurgisk-sengepost-1-etgKirurgisk sengepost 1. etg.Vi behandler pasienter med tilstander innenfor urologi, øre-nese-hals, plastikk-kirurgi, gynekologi, endokrinologi og brystkirurgi.
Kirurgisk sengepost 3. etg.https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/kirurgisk-sengepost-3-etgKirurgisk sengepost 3. etg.Til kirugisk sengepost 3. etg. kommer pasienter som trenger innleggelse for å utrede og behandle sykdommer innenfor mage- tarm, gynekologi, bryst- og endokrinologi og plastikkirurgi.
Kirurgisk sengepost 6. etg.https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/kirurgisk-sengepost-6-etgKirurgisk sengepost 6. etg.Kirurgisk sengepost 6.etg. tar imot pasienter innenfor fagområdene urologi, øre-nese-hals og ortopedi, både planlagte operasjoner og øyeblikkelig hjelp.
Kirurgisk sengepost Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-sengepost-notoddenKirurgisk sengepost NotoddenKirurgisk sengepost Notodden mottar pasienter for innleggelse etter operasjoner innenfor ortopedi, gastrokirurgi og plastikkirurgi.
Kreft, palliasjon og blodsykdommer sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostSengeposten tilbyr utredning og behandling til pasienter med kreft- og blodsykdommer i ulike stadier.
Lunge og geriatri sengepost - medisin 2https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lunge-og-geriatri-sengepost-medisin-2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2 utreder og behandler pasienter med lungemedisinske og akuttgeriatriske problemstillinger.
Mage/tarm sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-og-tarm-sengepostMage/tarm sengepostMage/tarm sengepost i Skien mottar hovedsakelig pasienter som trenger innleggelse for utredning og behandling av sykdommer i mage- og tarmregionen.
Medisinsk sengepost, Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/medisinsk-sengepost-notoddenMedisinsk sengepost, NotoddenMedisinsk sengepost, Notodden utreder og behandler pasienter med sykdommer innenfor områdene hjerte- og kar, lunge, infeksjon, endokrinologi, blod, mage, kreft og ME.
Nevrologi sengepost og slagenhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-sengepost-og-slagenhetNevrologi sengepost og slagenhetNevrologi sengepost og slagenhet driver utredning og behandling innenfor nevrologi, slagbehandling og kompleks rehabilitering.
Sengeposter og døgnbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sengeposter-og-dognbehandlingSengeposter og døgnbehandlingOversikt over sengeposter og døgnbehandling - inndelt i fysisk helse (somatikk) og psykisk helse og rusavhengighet

Psykisk helse og rusavhengighet

Akuttpsykiatri - seksjon 19A og 19Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/akuttpsykiatri-seksjon-19a-og-19bAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19B ved Sykehuset Telemark har det akuttpsykiatrisk ansvar for Telemark fylke. Vi behandler og utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske lidelser, hvor pasienten er i behov av en lukket dør.
Alderspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-dogn-seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjonSeksjon for alderspsykiatri utreder og behandler personer som utvikler psykiatriske lidelser etter 65-års alder.15 døgnplasser, 6 av disse til utredning og behandling med demenstilstander med utfordrende adferd og/eller psykiatrisk tilleggsproblematikk.
DPS akutt døgnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dognDPS akutt døgnVelkommen til DPS Akutt døgn, en åpen avdeling med 13 sengeplasser.
DPS psykisk helse og rus døgn Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-psykisk-helse-og-rus-dogn-porsgrunn-seksjonDPS psykisk helse og rus døgn Porsgrunn - seksjonSeksjonen tar imot pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, som er søkt til planlagt innleggelse.
DPS psykisk helse og rus, døgn Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-psykisk-helse-og-rus-dogn-notoddenDPS psykisk helse og rus, døgn NotoddenSeksjon DPS døgn Notodden mottar pasienter til frivillig behandling, og pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. Vi tar ikke i mot pasienter med pågående rusmisbruk.
DPS psykose Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-psykose-porsgrunn-seksjonDPS psykose Porsgrunn - seksjonSeksjonen er en åpen døgnpost med spesialisert utrednings- behandlingstilbud for personer med psykose, både nysyke og personer med kjent psykoselidelse.
DPS psykose døgn Seljordhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-psykose-dogn-seljordDPS psykose døgn SeljordDPS døgn Seljord tar imot pasienter til frivillig behandling, og pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. Pasienter med pågående rusmisbruk kan ikke tas imot.
Praktiske opplysninger ved UPS - Ungdomspsykiatrisk senterhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/ungdomspsykiatrisk-senter-ups/praktiske-opplysninger-ved-ups-ungdomspsykiatrisk-senterPraktiske opplysninger ved UPS - Ungdomspsykiatrisk senterPraktiske opplysninger ved UPS - Ungdomspsykiatrisk senter ved Sykehuset Telemark.01.06.2016 11:59:35
Psykose døgn Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykose-dogn-skien-seksjonPsykose døgn Skien - seksjonSeksjon for forsterket psykose døgn ved Sykehuset Telemark er en lukket spesialenhet for psykosebehandling, med åtte sengeplasser.
Sengeposter og døgnbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sengeposter-og-dognbehandlingSengeposter og døgnbehandlingOversikt over sengeposter og døgnbehandling - inndelt i fysisk helse (somatikk) og psykisk helse og rusavhengighet
Sikkerhetspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/sikkerhetspsykiatri-dogn-seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonVed seksjon for sikkerhetspsykiatri døgn ved Sykehuset Telemark mottar vi pasienter med høy risiko for voldsatferd til observasjon, utredning og behandling.
Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)https://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/ungdomspsykiatrisk-senter-upsUngdomspsykiatrisk senter (UPS)Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) er en døgnbemannet institusjon, med 8 plasser inkludert 2 skjermingsrom.

 
 


Fant du det du lette etter?