Sengeposter og døgnbehandling

Oversikt over sengeposter og døgnbehandling - inndelt i fysisk helse (somatikk) og psykisk helse og rusavhengighet.

Fysisk helse (somatikk)

Hjerte, nyre og hormon sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerte-nyre-hormonsykdommer-avdeling-a/hjerte-nyre-og-hormon-sengepostHjerte, nyre og hormon sengepostHjerte, nyre og hormon sengepost utreder og behandler pasienter med hjerte- nyre-diabetes / hormon-sykdommer.
Infeksjon sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/infeksjon-sengepostInfeksjon sengepostSeksjon infeksjon sengepost: pasienter med behov for avansert infeksjonsmedisinsk behandling. Bl. a. HIV/immunsvikt, tuberkulose, tropesykdommer.
Kirurgisk sengepost 1. etg.https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/kirurgisk-sengepost-1-etgKirurgisk sengepost 1. etg.Vi behandler pasienter med tilstander innenfor urologi, øre-nese-hals, plastikk-kirurgi, gynekologi, endokrinologi og brystkirurgi.
Kirurgisk sengepost 3. etg.https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-a/kirurgisk-sengepost-3-etgKirurgisk sengepost 3. etg.Til kirugisk sengepost 3. etg. kommer pasienter som trenger innleggelse for å utrede og behandle sykdommer innenfor mage- tarm, gynekologi, bryst- og endokrinologi og plastikkirurgi.
Kirurgisk sengepost 6. etg.https://www.sthf.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling-b/kirurgisk-sengepost-6-etgKirurgisk sengepost 6. etg.Kirurgisk sengepost 6.etg. tar imot pasienter innenfor fagområdene urologi, øre-nese-hals og ortopedi, både planlagte operasjoner og øyeblikkelig hjelp.
Kirurgisk sengepost Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/kirurgisk-sengepost-notoddenKirurgisk sengepost NotoddenKirurgisk sengepost Notodden mottar pasienter for innleggelse etter operasjoner innenfor ortopedi, gastrokirurgi og plastikkirurgi.
Kreft, palliasjon og blodsykdommer sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepostKreft, palliasjon og blodsykdommer sengepostSengeposten tilbyr utredning og behandling til pasienter med kreft- og blodsykdommer i ulike stadier.
Lunge og geriatri sengepost - medisin 2https://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/lunge-og-geriatri-sengepost-medisin-2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2Lunge og geriatri sengepost - medisin 2 utreder og behandler pasienter med lungemedisinske og akuttgeriatriske problemstillinger.
Mage/tarm sengeposthttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lunge-mage-tarm-infeksjon-geriatri-og-kragero-avdeling-b/mage-og-tarm-sengepostMage/tarm sengepostMage/tarm sengepost i Skien mottar hovedsakelig pasienter som trenger innleggelse for utredning og behandling av sykdommer i mage- og tarmregionen.
Medisinsk sengepost, Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisin-ovre-telemark-avdeling/medisinsk-sengepost-notoddenMedisinsk sengepost, NotoddenMedisinsk sengepost, Notodden utreder og behandler pasienter med sykdommer innenfor områdene hjerte- og kar, lunge, infeksjon, endokrinologi, blod, mage, kreft og ME.
Nevrologi sengepost og slagenhethttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologi-og-rehabilitering-avdeling/nevrologisk-sengepost-og-slagenhetNevrologi sengepost og slagenhetNevrologi sengepost og slagenhet driver utredning og behandling innenfor nevrologi, slagbehandling og kompleks rehabilitering.
Sengeposter og døgnbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sengeposter-og-dognbehandlingSengeposter og døgnbehandlingOversikt over sengeposter og døgnbehandling - inndelt i fysisk helse (somatikk) og psykisk helse og rusavhengighet

Psykisk helse og rusavhengighet

Akuttpsykiatri - seksjon 19A og 19Bhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/akuttpsykiatri-seksjon-19a-og-19bAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19BAkuttpsykiatri - seksjon 19A og 19B ved Sykehuset Telemark har det akuttpsykiatrisk ansvar for Telemark fylke. Vi behandler og utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske lidelser, hvor pasienten er i behov av en lukket dør.
Alderspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/alderspsykiatri-dogn-seksjonAlderspsykiatri døgn - seksjonSeksjon for alderspsykiatri utreder og behandler personer som utvikler psykiatriske lidelser etter 65-års alder.15 døgnplasser, 6 av disse til utredning og behandling med demenstilstander med utfordrende adferd og/eller psykiatrisk tilleggsproblematikk.
Avrusning døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/avrusning-dogn-seksjonAvrusning døgn - seksjonVi tilbyr døgnbasert avrusning fra ulike typer av rusmidler, så som alkohol, legemidler og illegale rusmidler Vi har 10 sengeplasser for avrusning. samt tre plasser for øyeblikkelig hjelp.
DPS akutt døgnhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-akutt-dognDPS akutt døgnVelkommen til DPS Akutt døgn, en åpen avdeling med 13 sengeplasser.
DPS psykisk helse og rus døgn Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-psykisk-helse-og-rus-dogn-porsgrunn-seksjonDPS psykisk helse og rus døgn Porsgrunn - seksjonSeksjonen tar imot pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, som er søkt til planlagt innleggelse.
DPS psykisk helse og rus, døgn Notoddenhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-psykisk-helse-og-rus-dogn-notoddenDPS psykisk helse og rus, døgn NotoddenSeksjon DPS døgn Notodden mottar pasienter til frivillig behandling, og pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. Vi tar ikke i mot pasienter med pågående rusmisbruk.
DPS psykose Porsgrunn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-nedre-telemark-avdeling/dps-psykose-porsgrunn-seksjonDPS psykose Porsgrunn - seksjonSeksjonen er en åpen døgnpost med spesialisert utrednings- behandlingstilbud for personer med psykose, både nysyke og personer med kjent psykoselidelse.
DPS psykose døgn Seljordhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-psykose-dogn-seljordDPS psykose døgn SeljordDPS døgn Seljord tar imot pasienter til frivillig behandling, og pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. Pasienter med pågående rusmisbruk kan ikke tas imot.
Praktiske opplysninger ved UPS - Ungdomspsykiatrisk senterhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/ungdomspsykiatrisk-senter-ups/praktiske-opplysninger-ved-ups-ungdomspsykiatrisk-senterPraktiske opplysninger ved UPS - Ungdomspsykiatrisk senterPraktiske opplysninger ved UPS - Ungdomspsykiatrisk senter ved Sykehuset Telemark.01.06.2016 11:59:35
Psykose døgn Skien - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykose-dogn-skien-seksjonPsykose døgn Skien - seksjonSeksjon for forsterket psykose døgn ved Sykehuset Telemark er en lukket spesialenhet for psykosebehandling, med åtte sengeplasser.
Sengeposter og døgnbehandlinghttps://www.sthf.no/avdelinger/sengeposter-og-dognbehandlingSengeposter og døgnbehandlingOversikt over sengeposter og døgnbehandling - inndelt i fysisk helse (somatikk) og psykisk helse og rusavhengighet
Sikkerhetspsykiatri døgn - seksjonhttps://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/sikkerhetspsykiatri-dogn-seksjonSikkerhetspsykiatri døgn - seksjonVed seksjon for sikkerhetspsykiatri døgn ved Sykehuset Telemark mottar vi pasienter med høy risiko for voldsatferd til observasjon, utredning og behandling.
Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)https://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/psykiatrisk-sykehusavdeling/ungdomspsykiatrisk-senter-upsUngdomspsykiatrisk senter (UPS)Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) er en døgnbemannet institusjon, med 8 plasser inkludert 2 skjermingsrom.

 
 


Fant du det du lette etter?