HELSENORGE

Virksomhetsdata og ressursstyring

Vår hovedoppgave er å bidra til effektiv ressursstyring ved Sykehuset Telemark gjennom utvikling, vedlikehold og drift av systemer for rapportering samt løpende driftsoppfølging.

Våre kunder er pasienter, ansatte, klinikker og seksjoner, ledelsen, styret, offentlige myndigheter og eiere.

Fant du det du lette etter?