Raskere tilbake

Sykehuset Telemark har tilsatt 2 koordinatorer.
Begge er oppdatert på hele Telemark, og resten av Helse Sør-Øst, men har fordelt ansvaret geografisk for eget fylke.

Vibeke Hegge kjenner våre tilbud spesielt i Skien og Porsgrunn.
Telefon: 35 00 55 56 mobil: 993 74 304

Arild Standal kjenner våre tilbud i øvre Telemark.
Telefon: 468 00 210

Kontakt