HELSENORGE

Eiendomsdrift

Eiendomsdrift har ansvar for drift av sykehusets bygninger og utearealer.

I tillegg til rent bygningsmessig drift og vedlikehold, har Eiendomsdrift også ansvar for sykehusets strømforsyning, svakstrømsanlegg, oppvarming, ventilasjon, vann og avløp og utvendige park- og veiarealer.

Ansvaret for forvaltning og utvikling av sykehusets eiendommer er tillagt Utviklingsavdelingen ved Eiendomsforvaltning.

Fant du det du lette etter?