Teknologi og eHelse

Vår hovedoppgave er intern tjenesteyting og bistand innenfor IKT-området. Dette omfatter løsningsrådgivning, prosjektledelse og prosesstøtte samt funksjonell forvaltning av sykehuset pasientadministrative system DIPS.
Vi har også løpende rapportering og oppfølging av IKT-tjenester fra Sykehuspartner og andre eksterne IKT-leverandører.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i bygg 11 på sykehusområdet i Skien. Bygget ligger på nordsiden av Ulefossvegen.
Telefon
IT-sjef Harald Strøm 35 00 36 47 DIPS funksjonell forvaltning seksjonsleder Linda Midtbøen 35 00 41 52
alle hverdager i kontortiden
Postadresse
Teknologi & eHelse
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien