HELSENORGE

Publikasjoner - eiendom

Byggeprosjekter - krav til dokumentasjon

Her finner du prosjekteringsanvisninger og generelle dokumenter for bygg, VVS og elektro samt SHA-planer.
I tillegg finner du FDV-mappestrukturen.

Det er et krav at disse dokumentene benyttes i våre byggeprosjekter.

Prosjekteringsanvisninger

Generelle

PA 099 FDV-mappestruktur (zip til nedlasting)

PA 000 Prosjekteringsanvisninger

PA 001 Anbud og tilbudsoppbygging

PA 002 Vurdering av tilbud

PA 003 Krav til FDV dokumentasjon

PA 004 Lagringsstruktur og filnavn bygningsmodeller

PA 005 Krav til papirtegning

PA 006 Rominformasjon

PA 007 Identifikasjon og merking av bygningsdeler​


Bygg

PA 201 Bygning

PA 202 Romnummerering

PA 203 Merking av dører

​​

VV​S

PA 300 VVS Generell del

PA 310 VVS Sanitæranlegg

PA 320 VVS Varmeanlegg

PA 330 VVS Brannslukking

PA 340 Medisinske sentralgassanlegg

PA 350 VVS Kulde

PA 360 VVS Luftbehandling

PA 370 VVS Luftkjøling

​​​

Elektro sterkstrøm

Klassifisering av rom for medisinsk bruk​

Veileder for belysning i sykehusmiljø​

PA 401 Elektro sterkstrøm


EKOM

PA 501​ EKOM

PA 561 Automasjon


Andre installasjoner

PA 611 Reservekraft

PA 621 Heis


Utendørs anlegg

PA 701 El. utenomhusanlegg

​​

Annen dokumentasjon

​​

Juridiske dokumenter

Bygglederboka

Entrepriseboka (8405) Kontraktsbestemmelser for entrepriser

Entrepriseboka (8406) Kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser

​​

SHA dokumenter

SHA - avtaledokument mellom byggherre og koordinator for utførelsesfasen av prosjekt

SHA Overleveringsmøte 1

SHA Overleveringsmøte 2

SHA - avtaledokument mellom byggherren og byggherrens representant

SHA - avtaledokument mellom byggherre og koordinator for prosjekteringsfasen av prosjekt

SHA Kontrollskjema for koordinator i utførelsesfasen 1

SHA Kontrollskjema for koordinator i utførelsesfasen 2

​​​​​

FDV mappestruktur

​PA 099 FDV-mappestruktur (zip til nedlasting)

​​

Word dokumenter

Her er lenke til mal i word-fomat som du kan laste ned for videre bruk.

ID: 1697 Versjonsnr. 002


​​​​
Fant du det du lette etter?