ADHD hos barn og unge - psykososial behandling

Den psykososiale behandlingen blir lagt opp individuelt.