Diagnose

Fedme hos voksne

For å vurdere om din fedme er så helseskadelig at den må behandles ved sykehus, må du og fastlegen sammen se på BMI, midjemål og andre risikofaktorer. Den primære behandlingen av sykelig overvekt er atferdsbehandling med fokus på endring av livsstil. Pasienter som har prøvd alt annet uten å lykkes kan etter grundig utredning henvises til fedmekirurgi.

Introduksjon

Vi ønsker å bidra til en helhetlig livsstilsendring som styres av indre motivasjon og legger vekt på eget ansvar.

Vårt behandlingsmål:
Å bidra til at pasienten endrer ugunstig livsstil mot sunnere levevaner slik at pasienten oppnår bedre livskvalitet, fysisk og psykisk helse og vektreduksjon. Vi vektlegger at den enkelte tar eget ansvar, deltar aktivt og at det fokuseres på ressurser og muligheter. 

Behandlingstilbudene våre tar utgangspunkt i samspillet mellom kosthold, fysisk aktivitet, bevisstgjøring og motivasjonsarbeid. Seksjonen følger helsedirektoratets kostråd og anbefalinger for fysisk aktivitet. 

Endring av vaner og varig vektreduksjon gjennom livsstilsendring er en prosess som vil ta tid. Vi vet at riktig kosthold og økt fysisk aktivitet har betydning for vektnedgang. Det handler imidlertid også om vårt følelsesliv og psykisk helse. Derfor forsøker vi å bidra til at den enkelte blir mer bevisst årsakssammenhenger, egne valg og muligheter. 


Sykelig overvekt er forbundet med økt risiko for andre helseproblemer som redusert livskvalitet, tilleggsykdommer og tidlig død. Eksempler på tilleggsykdommer er diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer, pustestopp under søvn (søvnapné), slitasjeforandringer i vektbærende ledd og nedsatt fruktbarhet hos kvinner. Vekttap vil bedre disse helseproblemene eller fjerne dem helt.

Fedmeoperasjon betraktes som siste utvei ved sykelig overvekt. Det er viktig å være klar over at operasjon sjelden er tilstrekkelig for å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er endringer i kosthold og fysisk aktivitet. 

 

Henvisning og vurdering

Henvisning fra fastlege vurderes etter nasjonale retningslinjer. De nasjonale kriteriene for vurdering er BMI  40 eller mer, eller BMI 35-39,9 med fedmerelatert tilleggssykdom. Eksempler på slike tilleggssykdommer kan være nattlig pustestans (søvnapné), høyt blodtrykk og diabetes type 2.


Henvisning sendes elektronisk, eller per post til:

Sykehuset Telemark
Seksjon for sykelig overvekt, Nordagutu
Bjørnskåsvegen 44
3820 Nordagutu

Viser til “Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne”  fra Helsedirektoratet .

For fedmeoperasjon henvises pasienten til annet foretak.

BMI ≥ 40   
eller   
BMI 35 – 39,9 med fedmerelaterte sykdommer:   
 • Diabetes type 2
 • Hjerte-/karsykdom
 • Hypertensjon
 • PCOS
 • Søvnapné
 • Atrose i vektbærende ledd

Følgende opplysninger bør inkluderes i henvisningen   

Pasienten må være ferdig avklart i forhold til sin overvektsproblematikk for å utelukke andre sykdommer som kan være fedmefremmende, derfor må følgende inkluderes i henvising:
 • Høyde, vekt og BMI (obligatorisk)
 • Tidligere sykdommer, andre kroniske sykdommer, også psykiske, inkludert spiseforstyrrelser
 • Medikamentanamnese
 • Oppstart og utvikling av overvektsproblemene: Tidligere forsøk på vektreduksjon. Hvordan påvirker fedmen pasientens funksjonsstatus, sosiale situasjon og psykiske helse? Kartlegging av eventuelle komplikasjoner til fedmen.
 • Naturlige funksjoner: Søvnmønster, samt symptomer på søvnapné (snorking, pustestopp). Vekt under og etter graviditet.
 • Stimulantia: Røyk, snus, alkohol og andre rusmidler.
 • Pasientens forventninger og motivasjon: Hva ønsker pasienten å oppnå? I hvilken grad er pasienten motivert for behandling og oppfølging?
 • Vektutvikling (inklusive maxvekt)
 • Tidligere behandlingsforsøk med resultat (inklusive Grethe Roede, Mylife, pulver, Xenical o.i., oppfølging hos fastlege/primærhelsetjenesten og evt tildligere behandlingsopplegg for sykelig overvekt her eller andre steder)
 • Blodprøver (Hematologi, ALAT, kreatinin, urinsyre, Na, K, kolesterol, LDL, HDL, triglyserider, fastende blodsukker, HbA1c, c-peptid, evt spytt cortisol kl 21-23 (Hormonlaboratoriet OUS))

Behandling

Samvalg

Når du har blitt syk eller har et helseproblem finnes det ofte ulike muligheter for både undersøkelser og behandling. 

Se samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valget

Fedmebehandling - livsstilsendring

Sykelig overvekt behandles med livsstilsbehandling (atferdsbehandling) med eller uten medikamentell støtte og med eller uten vektreduserende operasjon.


Fedmeoperasjon

Personer med sykelig overvekt som ønsker å gå ned i vekt, men som ikke har lykkes etter gjentatte forsøk, kan få tilbud om fedmeoperasjon. For fedmeoperasjon henvises pasienten til annet foretak. 
Beskrivelsene av de to typene fedmeoperasjoner nedenfor er fra Sykehuset i Vestfold.

For å bedre helse er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet, og det er aldri for sent å begynne.
Vi anbefaler minimum 150 minutter med fysisk aktivitet per uke med moderat intensitet. Det betyr at du skal bli lett andpusten. Ved høy intensitet kan man halvere tiden.


Oppfølging

Videre oppfølging blir vurdert og evaluert med jevne mellomrom i løpet av behandlingsforløpet. 

Plastikkirurgi

Det store vekttapet medfører ofte overskuddshud som kan gi plager i form av eksem, irritasjon, infeksjon, gnagsår, smerte, redusert mulighet for fysisk aktivitet og psykiske plager.

Plastikkirurgi vurderes først etter at vekten har vært stabil i minst ett år og tidligst to år etter fedmeoperasjonen.

Kontakt

Nordagutu Rehabilitering, Nordagutu - seksjon

Kontakt Rehabilitering, Nordagutu - seksjon

Nordagutu

Bjørnskåsvegen 44

3820 Nordagutu

Transport

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser

​Det er godt utbygd kollektivtransport i området med holdeplass ca 800m fra senteret.
NB! Det er bratt stigning opp til senteret.

Bussforbindelse

Timebuss går mellom Bø og Notodden med korrespondanse til blant annet Oslo, Grenland, Vestfold og Vest-Telemark.

Nettbuss linje 322 og 323 fra Notodden går til Nordagutu.

Tog

Det er også flere daglige avganger med tog mellom Skien, Notodden og Oslo med stopp på Nordagutu

Reiseplanleggere

For mer informasjon om rutegående tilbud, bruk reiseplanleggeren til:

 Vy


Praktisk informasjon

​​Er det butikk i nærheten?

Det er ca 500 meter til nærbutikk.

Er det TV og internett-tilgang?

Senteret har wifi-tilgang med trådløst nettverk. Det er to TV-stuer ved senteret.

Priser

Pr. 01.09.2023 benyttes følgende takster:

 • Poliklinisk konsultasjon:r egenandel kr 386, innenfor egenandelstak 1 

 • Søvnpoliklinikk: egenandel kr 461

 • Testpoliklinikk: egenandel kr 386

​Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Les mer om vårt tilbud til barn som pårørende

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norge, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.​sthf.no/praktisk-informasjon/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norge​

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset (ringer, ørepynt, halssmykker, klokker, sedler mv).
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.