Helsenorge
Rehabilitering, Nordagutu - seksjon

Fedmebehandling - livsstilsendring

Livsstilsbehandling skal hjelpe deg til å gjennomføre de endringene som trengs for å gå ned i vekt og oppnå varig stabilisering av vekten. En del av livsstilsbehandlingen er atferdsbehandling. Dette er nyttig for å sikre at du som pasient reduserer inntak av kalorier og opprettholder eller øker nivået av fysisk aktivitet.

 

Ventetider

Innledning

Intensiv livsstilsbehandling er basis for all vektreduserende behandling også før og etter vektreduserende kirurgi.  Atferdsbehandlingen skal hjelpe deg til å gjennomføre endringer i din livsstil og opprettholde gode kost- og aktivitetsvaner. Målet er å oppnå vektreduksjon og varig vektstabilisering.

Henvisning og vurdering

Henvisning fra fastlege vurderes etter nasjonale retningslinjer. De nasjonale kriteriene for vurdering med tanke på rett til behandling i spesialisthelsetjenesten er BMI  40 eller mer, eller BMI 35-39 med fedmerelatert tilleggssykdom.

Eksempler på slike tilleggssykdommer kan være nattlig pustestans (søvnapné), høyt blodtrykk og diabetes type 2.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning sendes elektronisk, eller per post til:

Sykehuset Telemark
Seksjon for sykelig overvekt, Nordagutu
Bjørnskåsvegen 44
3820 Nordagutu

Viser til “Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne”  fra Helsedirektoratet .

Sjekkliste

 • Sosiale og yrkesmessige forhold, psykososiale belastninger, funksjonsnivå
 • Forekomst av fedme, diabetes og hjerte-karsykdom hos førstegradsslektninger
 • Tidligere sykdommer
 • Fedmerelaterte følgesykdommer som diabetes, hypertensjon, søvnapne, PCOS, artrose
 • Andre sykdommer f.eks. KOLS, astma, operasjoner med mer
 • Psykiatrisk sykehistorie med angst, depresjoner, spiseforstyrrelser (inkludert overspisningslidelse) og kognitiv fungering
 • Vektutvikling (inklusive tidligere høyeste vekt)
 • Tidligere behandlingsforsøk med resultat (inklusive Grete Rohde, Mylife, pulver, Xenical o.l., oppfølgning hos fastlege/primærhelsetjenesten og eventuelt tidligere behandlingsopplegg for sykelig overvekt her eller andre steder)
 • Motivasjon for livsstilsendring
 • Matvaner og aktivitetsnivå
 • Faste medisiner (mange henvisninger inneholder mange medikamenter som er seponert)
 • Stimulantia
 • Høyde, vekt, BMI, livvidde, hoftevidde, blodtrykk
 • Blodprøver: Hematologi, ALAT, Kreatinin, urinsyre, Na, K, kolesterol, LDL, HDL, triglycerider, fastende blodsukker, Hba1c, C-peptid, evt spytt cortisol kl. 21-23 (Hormonlaboratoriet OUS)
 • Hvis pasienten røyker eller har lungeproblemer ønskes det at spirometri tas og beskrives med FVC, FEV 1 og FEV1%
 • Hvis pasienten har høyt blodtrykk , andre risikofaktorer eller symptomer på hjerte-karsykdom ønskes det at EKG tas og beskrives

Før

Et vellykket resultat av livsstilsbehandling krever at du som pasient er motivert og klar for endring av dine levevaner.

Under

Atferdsbehandling er en viktig del av behandlingen som skal hjelpe deg til å endre og opprettholde nye kost- og aktivitetsvaner over tid. Den består av hyppig oppfølging både individuelt og i gruppe. Sammen jobber vi både med strategier og tiltak i hverdagen og med konkrete mål.

Konkrete mål

Det lønner seg å sette helt konkrete mål for ny atferd som kan føre til en varig vektreduksjon. Et eksempel på dette er at du bestemmer deg for å gå en rask 30 minutters tur hver dag uansett vær, men at du også bestemmer deg for en konkret erstatning hvis det blir et forferdelig uvær.

Selvmonitorering

Før de nye vanene er innarbeidet kan det også være viktig at du systematisk kartlegger matinntak, fysisk aktivitet og kroppsvekt, og at du bruker denne informasjonen som hjelp til å bli bevisst dine vaner og endre livsstil. Det er viktig at du tør å veie deg og at du bruker disse resultatene til å justere matinntak og fysisk aktivitet (selvmonitorering).

Stimuluskontroll

Det er viktig å forstå hvilke ytre faktorer (stimuli) som kan utløse overspising, som for eksempel lett tilgjengelig sjokolade eller snacks på bordet. Jo mer sulten man er, desto større er sjansen for at fristelsene kan påvirke dine valg. Et eksempel er å gå i butikken når det er lenge siden man har spist.

Man bør forsøke å redusere eller fjerne fristelsene, eller belønne seg selv på andre måter dersom man klarer å la være å forsyne seg. 

Konsultasjoner (poliklinikk)

Første konsultasjon foregår hos legen ved vår poliklinikk og varer ca en time. Skal du ha videre oppfølging ved seksjonen blir ditt neste møte ved tverrfaglig poliklinikk. Der møter du sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog/ kostveileder og fysioterapeut/ idrettspedagog.
Første konsultasjon på tverrfaglig poliklinikk varer inntil 45 minutter hos hver behandler. Oppfølgingstimene varer inntil 30 minutter hos hver behandler. Arbeid med dine planer og mål er sentralt i samtalene.
Etter ca. seks måneder med intensive konsultasjoner blir videre behandlingsløp vurdert ut i fra resultater og individuelle hensyn.

Videre behandlingsløp kan være:

 • Avslutning av behandlingstilbud hos oss med oppfølging i egen kommune
 • Videre oppfølging ved tverrfaglig poliklinikk (med lengre tidsintervaller)
 • Døgnopphold ved seksjonen eller tilsvarende behandlingssteder
 • Henvisning til operasjon

I tillegg til den tverrfaglige poliklinikken har vi også tilbud om søvnpoliklinikk for aktuelle kandidater.
Vi har en testpoliklinikk for kartlegging av fysisk form, som vi bruker både for kartlegging og for måling av fremgang. 

Døgntilbud

Døgntilbudet består av 10 uker fordelt over ca. ett års behandlingstid.

Hovedoppholdet er på fire uker. Da blir du innlagt ved seksjonen i ukedagene, og reiser hjem i helgene. Dette for å ha jevnlig kontakt med ditt hjemmemiljø der hverdagen leves.
I tillegg legges det opp til tre opphold til på to uker hver. Her er det også hjemreise i helgen.

I løpet av oppholdet utarbeider vi sammen individuelle planer og mål. Ukene har faste timeplaner med tider for undervisninger, trening og turer, gruppesamtaler og individuelle samtaler.
Behandlingstilbudet er gruppebasert, men vi tilpasser individuelt i den grad det lar seg gjøre.
Vi arbeider i tverrfaglige team der du blir i en gruppe på 14 personer, med eget behandlingsteam tilknyttet din gruppe.
Du må være selvhjulpen for å kunne delta på døgntilbudet. Vi har inntak av to grupper på 14 personer, fire ganger i året..
Etter fullført behandlingsforløpet kan avklaringstime bestilles poliklinisk for å vurdere mulighet for påmelding til ekstraopphold og evt. øvrige oppfølgingsmuligheter.

Seksjon for sykelig overvekt, Nordagutu ligger i naturskjønne omgivelser med gode turmuligheter i variert terreng.
Vi har eget treningskjøkken hvor du kan lære å tilberede sunn mat.
Bassengtrening foregår i seksjonens egne lokaler.

Før fedmeoperasjon

Vi har 4 ukers forberedende opphold før fedmeoperasjon.

Vårt mål for tilbudet er:

 • Vektreduksjon og bedring av kondisjon som forberedelse til operasjonen
 • Styrking av fysisk og psykisk helse for å øke mestring og livskvalitet
 • Reduksjon av komplikasjonsrisiko i forbindelse med operasjonen
 • Motivasjon og økt kunnskap for varig livsstilsendring
 • Nødvendige avklaringer med tanke på operasjon

Metodikk

Behandlingen består av elementer fra kognitiv atferdsterapi, motiverende samtaleteknikker og intensiv, dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Etter

Mange har erfart at vektstabilisering etter vekttap er vanskelig. Kroppen har en rekke innebyggede forsvarsmekanismer mot vekttap, og disse har gode metoder til å bringe vekten opp igjen. De som har gått mye ned i vekt blir mer sultne, får mer lyst på usunn mat og får lavere forbrenning (spareblusseffekten). Dette gjør det mye lettere å legge på seg igjen.

Du bør derfor legge en god plan for hva som må til for stabilisere vekten etter en vellykket vektreduksjon.  Dette innebærer praktisk planlegging, oppfølging hos fastlegen og bruk av sosiale nettverk, venner og familie for å få støtte til livsstilsendringene som er nødvendige.

Å opprettholde gode levevaner etter vektreduksjon er en livslang krevende prosess, og du bør forberede deg på at det kan bli vanskelig i perioder. Dersom du får tilbakefall eller nye problemer kan du henvises til sykehuset på nytt.

Kontaktinformasjon

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser

Transport til Nordagutu

​Det er godt utbygd kollektivtransport i området med holdeplass ca 800m fra senteret.
NB! Det er bratt stigning opp til senteret.

Bussforbindelse

Timebuss går mellom Bø og Notodden med korrespondanse til blant annet Oslo, Grenland, Vestfold og Vest-Telemark.

Nettbuss linje 322 og 323 fra Notodden går til Nordagutu.

Tog

Det er også flere daglige avganger med tog mellom Skien, Notodden og Oslo med stopp på Nordagutu

Reiseplanleggere

For mer informasjon om rutegående tilbud, bruk reiseplanleggeren til:

 Vy


Praktisk informasjon

- Praktiske opplysninger - Seksjon rehabilitering Nordagutu

Hva skal jeg ha med til døgnopphold?

Til døgnopphold ved Seksjon rehabilitering Nordagutu trenger du å ha med følgende:

 • Treningsklær og sko til inne- og utebruk
 • Badetøy
 • Turklær og fottøy tilpasset årstid.​
 • Liten tursekk
 • Drikkeflaske
 • Skrivesaker​
 • Såpe og toalettsaker
 • Yogamatte og et teppe hvis ønskelig
 • Dersom du har brodder, piggsko, gåstaver og annet relevant utstyr - ta det gjerne med
 • Oppdatert medisinliste fra fastlegen
 • Egne medisiner for hele oppholdet

​Er det butikk i nærheten?

Det er ca 500 meter til nærbutikk.

Er det TV og internett-tilgang?

Senteret har wifi-tilgang med trådløst nettverk. Det er to TV-stuer ved senteret.

Hva koster oppholdet?

Pr. 15.03.2021 benyttes følgende takster:

 • Døgnopphold – trening som medisin: egenandel pr døgn kr 150, innenfor egenandelstak 1
  (Fra 2021 kun frikort 1 med beløpsgrense på kr 3183,-)
 • Poliklinisk konsultasjon:r egenandel kr 375, innenfor egenandelstak 1 
 • Søvnpoliklinikk: egenandel kr 450
 • Testpoliklinikk: egenandel kr 375

- Telefon - mobiltelefon

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon på de fleste steder. Der hvor det er visse restriksjoner, vil personalet si fra.

Barn som pårørende

​Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Ekstraordinære smitteverntiltak

​​På grunn av koronasituasjonen er det en del ekstraordinære smitteverntiltak ved sykehuset. 

Retningslinjer og tiltak endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norge, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.sthf.no/behandlinger/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norden

Verdisaker

Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset (ringer, ørepynt, halssmykker, klokker, sedler mv).
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

Fant du det du lette etter?