HELSENORGE
Ansatte på avdelingen for medisinsk  hjemmebehandling

Medisinsk hjemmebehandling

Sykehuset Telemark ved Medisinsk hjemmebehandling (tidligere Behandlingshjelpemidler) har ansvar for behandlingshjelpemidler til hjemmeboende pasienter i Telemark. Vi leverer ut forbruksmateriell ved behandling i hjemmet og i korttidsinstitusjoner.

Vi holder til i bygg 100, vis-á-vis Skien kommunale legevakt.

Det er skiltet til Medisinsk hjemmebehandling, til venstre før parkeringsplassen ved hovedbygningen.​

Tildeling av behandlingshjelpemidler anses som helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven. Fylkesmannen er klageinstans, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Tjenesten dekkes økonomisk av Medisinsk hjemmebehandling, for de behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell som omfattes av ordningen på landsbasis.

I Retningslinjer for rekvirering av forbruksmateriell kan du lese mer om forskrivningsreglene.

Henvendelser og spørsmål om behandlingshjelpemidler rettes til nærmeste sykehus (helseforetak) som har ansvar for behandlingshjelpemidler.

Bestilling av utstyr

Første gangs bestilling

Ved første gangs bestilling må skjemaet Utlån av behandlingshjelpemidler/Utlevering av forbruksmateriell fylles ut. Skjemaet har utfyllingsfelt for ICD-10 diagnosekode som begrunner behov for utlån av utstyr. Feltet må fylles ut. 

Se Behandling​shjelpemidler.no/utlan​ for opplysninger om utfylling av søknaden og selve skjemaet

​​Rekvisisjoner for behandlingshjelpemidler


Forbruksmateriell ved subcutan behandling

Forbruksmateriell ved epidural/intratekal behandling​​

Forbruksmateriell ved venekateter/SVK/VAP/PVK​​

Forbruksmateriell ved Midline-kateter

Forbruksmateriell ved Piccline-kateter​

​​

Fant du det du lette etter?