Radioaktiv-behandling-av-skjoldbruskkjertel

Skjoldbruskkjertelen din produserer for mye hormon, som gjør at du har et forhøyet stoffskifte. Kjertelen ligger på forsiden av halsen. Årsaken til for høyt stoffskifte kan være knuter i kjertelen som produserer for mye hormon. En annen årsak kan være at immunforsvaret i kroppen din fører til økt aktivitet av skjoldbruskkjertelen (Graves sykdom). Formålet med denne behandlingen er å slå ut skjoldbruskkjertelen, slik at den produserer ingen eller lite stoffskiftehormoner.

Innledning

Gravide kan ikke få radioaktiv behandling av skjoldbruskkjertelen. Pasienter som ammer, må slutte med det før de får denne behandlingen.

Ta kontakt med oss på forhånd dersom du ammer, er gravid eller tror du kan være det.

Gravide eller små barn skal ikke være ledsagere ved denne behandlingen.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Du skal ha gjennomført en undersøkelse av skjoldbruskkjertelen din før radiojodbehandling kan gis. Du skal også ha snakket med lege på nukleærmedisin om behandlingen på forhånd.

Du skal ikke ha fått jodholdig røntgenkontrast de siste 8 uker før frammøte.

Du skal ikke ha tatt legemiddelet amiodarone i løpet av det siste året.

Du skal ikke spise de siste 2 timer før behandlingen, men du kan gjerne drikke.

Du må slutte med

  • Levaxin (thyroxin-tabletter): senest 4 uker før frammøte
  • Liothyronin: senest 7-10 dager før
  • Neo-Mercazole eller Propylthiouracil: senest 8 dager før

Ta kontakt med oss dersom du bruker noen av disse medisinene (det kan da bli nødvendig å endre timeavtale), eller ved spørsmål om medikamentbruk i forbindelse med behandlingen.

2. Under

Du får skriftlig og muntlig informasjon om behandlingen på forhånd.

Behandlingen består i å svelge en kapsel sammen med litt vann.

3. Etter

  • Etter behandlingen skal du ikke spise på 1 time 
  • Det er viktig å kontrollere stoffskiftet med blodprøve etter ca. 6 uker (dette gjøres hos fastlegen din)
  • Skyll ned 2 ganger etter at du har vært på toalettet de 2 første ukene etter behandling - radioaktiviteten skilles ut i urinen. Det er viktig å vise god personlig hygiene og unngå urinsøl
  • Unngå tannlegebehandling det første døgnet etter behandlingen
  • Du skal ikke ha langvarig og nær kontakt med gravide og små barn inntil 10 år i de første 2 ukene 
  • Kvinner i fertil alder (som kan bli/ønsker å bli gravide) må utsette dette i minst 6, helst 12 måneder, etter behandling
  • Du kan kjøre bil eller reise kollektivt etter behandlingen

Kontakt