Raskere tilbake

Er du sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt?
Ordningen "Raskere tilbake" kan hjelpe til med å gi deg et spesialtilpasset tilbud. Ved Sykehuset Telemark har vi tilbud innenfor arbeidsrettet rehabilitering, muskel- og skjelettplager samt psykisk helsevern.

Arbeidsrettet rehabilitering

Tilbudet omfatter tverrfaglig kartlegging og intervensjon av pasienter med uspesifikke muskelskjelettplager og lettere psykiske lidelser.

Våre leger, psykologer og  fysioterapeuter samarbeider med arbeidskonsulent fra NAV.

Her skal det inn en lenke til behandlingstilbudet.

Muskel- og skjelettplager

Tilbudet omfatter tverrfaglig poliklinisk vurdering/avklaring av pasienter med muskel/skjelettplager, utført av fysikalsk medisinere.

Psykisk helsevern

Vi gir tilbud til pasienter i Grenlandsområdet (Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø) og i nordre del av fylket (Notodden).
Tilbudet skal bidra til at personer som på grunn av depresjon og angst er sykemeldte, eller står i fare for å bli sykemeldte, kan komme raskere tilbake i arbeid, og/eller bli værende lengre i arbeidslivet.
Tilbudet gis på kveldspoliklinikk - med utredning og gruppebehandling eller individualterapi for mestring av depresjon, angst og sammensatte lidelser.
Målgruppe er pasienter med lettere psykiske lidelser: angst, depresjon og utbrenthet.
Tilbudet i Grenlandsområdet kan bli utvidet til å omfatte utredning av rusmisbruk og sammensatte lidelser.

Vil du vite mer om tilbudet?

På nettsiden www.helsenorge.no/velg-behandlingssted  kan du få oversikt over behandlingsteder og ventetider.
Du kan også ringe 800 HELSE (800 43 573). for å snakke med en pasientrådgiver. Pasientrådgiverne er utdannet sykepleiere og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og kan gi anbefalinger om hva som kan være rett for deg som pasient.

Sykehuset Telemark har tilsatt 2 koordinatorer. Begge er oppdatert på hele Telemark, og resten av Helse Sør-Øst, men har fordelt ansvaret geografisk for eget fylke.

Vibeke Hegge kjenner våre tilbud spesielt i Skien og Porsgrunn.
Telefon: 35 00 55 56 (bilde skal inn)

Arild Standal kjenner våre tilbud på Notodden.
Telefon: 468 00210 (bilde skal inn).

Henvisning sendes til koordinatorene

Henvisninger for Grenlandsområdet
Sykehuset Telemark v/ prosjektkoordinator Vibeke Hegge
"Raskere tilbake"
Postadresse:
Sykehuset Telemark
3710 Skien

Henvisninger for nordfylket
Sykehuset Telemark - Notodden
"Raskere tilbake"
Postadresse:
Postboks 234
3672 Notodden