Raskere tilbake / Arbeid og helse

31.desember 2017 opphørte ordningen "Raskere tilbake". Sykehuset Telemark har samordnet tilbudet som lå under denne ordningen. Tilbudet er lagt  til Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) i Porsgrunn.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at prosjektet "Raskere tilbake" skal avvikles i sin nåværende form. Ordningen opphørte 31.12.2017. Departementet har imidlertid bestemt at prosjekter som har hatt stor samfunnsverdi skal fortsette på alle helseforetak i ordinær drift.

Ved Sykehuset Telemark vil det derfor fortsatt være et tilbud til pasienter med muskel/ skjelettproblematikk og pasienter med lettere psykiske lidelser (lett depresjon/angst). Begge tilbudene blir videreført og samlokalisert på Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) i Porsgrunn. Denne ordningen blir etablert så snart som mulig.

Inntil ny ordning er på plass er det inntaksstopp for pasienter med lettere psykiske lidelser (lett depresjon/angst). Pasienter med muskel/ skjelettproblematikk henvises som vanlig til ARR.
Pasienter som allerede er henvist og under behandling på DPS, vil selvfølgelig få fullført sin behandling på en faglig forsvarlig måte.

Kriteriene for å få tilbud gjennom "Raskere tilbake" var at pasienten var i jobb og var sykemeldt, eller sto i fare for å bli sykemeldt. Disse kriteriene faller nå bort. All forskning viser at arbeid er bra for helsa, og det er på dette grunnlaget henvisningene nå vil bli vurdert. (Ref. Helsedirektoratet: Arbeid og helse - et tetter samvirke)

For ytterligere opplysninger, kontakt:

  • Seksjonsleder for ARR, Caroline Torskog, tlf. 920 95 070
  • Rådgiver ved DPS, Dag Gulliksen, tlf. 951 11851
  • Tidl. koordinator for "Raskere tilbake", Vibeke Hegge tlf. 993 74 304

 

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.