Raskere tilbake / Arbeid og helse

31.desember 2017 opphørte ordningen "Raskere tilbake". Sykehuset Telemark har samordnet tilbudet som lå under denne ordningen. Tilbudet er lagt  til Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) i Porsgrunn.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at prosjektet "Raskere tilbake" skal avvikles i sin nåværende form. Ordningen opphørte 31.12.2017. Departementet har imidlertid bestemt at prosjekter som har hatt stor samfunnsverdi skal fortsette på alle helseforetak i ordinær drift.

Ved Sykehuset Telemark vil det derfor fortsatt være et tilbud til pasienter med muskel/ skjelettproblematikk og pasienter med lettere psykiske lidelser (lett depresjon/angst).

Kriteriene for å få tilbud gjennom "Raskere tilbake" var at pasienten var i jobb og var sykemeldt, eller sto i fare for å bli sykemeldt. Disse kriteriene faller nå bort. All forskning viser at arbeid er bra for helsa, og det er på dette grunnlaget henvisningene nå vil bli vurdert. (Ref. Helsedirektoratet: Arbeid og helse - et tetter samvirke)

 

Fant du det du lette etter?