Raskere tilbake / Arbeid og helse

31.desember 2017 opphørte ordningen "Raskere tilbake". Sykehuset Telemark har samordnet tilbudet som lå under denne ordningen. Tilbudet er lagt  til Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) i Porsgrunn.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at prosjektet "Raskere tilbake" skal avvikles i sin nåværende form. Ordningen opphørte 31.12.2017. Departementet har imidlertid bestemt at prosjekter som har hatt stor samfunnsverdi skal fortsette på alle helseforetak i ordinær drift.

Ved Sykehuset Telemark vil det derfor fortsatt være et tilbud til pasienter med muskel/ skjelettproblematikk og pasienter med lettere psykiske lidelser (lett depresjon/angst). Begge tilbudene blir videreført og samlokalisert på Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) i Porsgrunn. Denne ordningen blir etablert så snart som mulig.

Inntil ny ordning er på plass er det inntaksstopp for pasienter med lettere psykiske lidelser (lett depresjon/angst). Pasienter med muskel/ skjelettproblematikk henvises som vanlig til ARR.
Pasienter som allerede er henvist og under behandling på DPS, vil selvfølgelig få fullført sin behandling på en faglig forsvarlig måte.

Kriteriene for å få tilbud gjennom "Raskere tilbake" var at pasienten var i jobb og var sykemeldt, eller sto i fare for å bli sykemeldt. Disse kriteriene faller nå bort. All forskning viser at arbeid er bra for helsa, og det er på dette grunnlaget henvisningene nå vil bli vurdert. (Ref. Helsedirektoratet: Arbeid og helse - et tetter samvirke)

For ytterligere opplysninger, kontakt:

  • Seksjonsleder for ARR, Caroline Torskog, tlf. 920 95 070
  • Rådgiver ved DPS, Dag Gulliksen, tlf. 951 11851
  • Tidl. koordinator for "Raskere tilbake", Vibeke Hegge tlf. 993 74 304

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.