Transseksualisme ved DPS poliklinikk Notodden

Behandlingsprogram, DPS poliklinikk Notodden

Transseksualisme er en kjønnsidentitetsutfordring der din kjønnsidentitet er motsatt av ditt somatiske kjønn. Det vil si at en person med kvinnelig anatomi har en mannlig kjønnsidentitet (transkjønnet mann), eller en person med mannlig anatomi har en kvinnelig kjønnsidentitet (transkjønnet kvinne).

Innledning

Personer med transseksualisme ønsker som regel hormonell og eventuelt kirurgisk behandling for å gjøre kroppen mest mulig i samsvar med sin kjønnsidentitet, og å leve og bli akseptert som dette kjønnet.

Transseksualisme har blitt behandlet av det offentlige helsevesenet siden 1960-tallet i Norge. Moderne behandling består av å gjøre kroppen mest mulig i samsvar med ditt mentale kjønn. Den internasjonalt anerkjente behandlingsstandarden, Standards of Care, er utarbeidet av World Professional Association for Transgender Health (WPATH). I Norge foregår behandling på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om transseksualisme skal fastlegen henvise deg til din lokale Distriktspsykiatriske poliklinikk (DPS). DPS skal da gjennomføre en psykiatrisk utredning og henvise deg videre til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) ved Oslo universitetssykehus. NTBS har landsfunksjon for utredning og behandling av personer med transseksualisme og tar i mot pasienter fra hele landet. Utredning av transseksualisme krever ingen spesielle forberedelser fra deg eller dine foresatte.

Alle som henvises til NBTS skal ha en behandlingskontakt på DPS lokalt som kan samarbeide med NBTS under utredningen.

Målet for behandling av transseksualisme er at du opplever samsvar mellom kropp og indre identitet med økt livskvalitet og funksjonsnivå.  Du blir vurdert individuelt og ut i fra dine personlige forutsetninger og livshistorie.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning fra fastlege for utredning sendes til det lokale DPS'et.

Følgende utredning er ønskelig fra DPS før henvisning til NBTS:

  • Anamnese
  • Semistrukturert intervju (MINI)
  • SCID II
  • Utredning med tanke på autismespekterlidelse (Asperger) ved klinisk mistanke.
  • Utredning av kognitiv funksjon om aktuelt.

Alle henvisninger til NTBS skal sendes via henvisningsmottaket på Oslo universitetsssykehus

1. Utredning

Ved det lokale DPSet ved Sykehuset Telemark gjør vi en psykiatrisk utredning, før vi eventuelt henviser deg videre til NTBS ved Oslo universitetssykehus.

Du kommer til utredningssamtaler på NTBS og treffer flere behandlere i utredningsteamet. I dialog med deg diskuteres diagnose og behandlingspotensiale. Samtidig vil din lokale behandler på DPS tilbys veiledning vedrørende dine utfordringer knyttet til kjønnsidentitet ved behov.

Du blir anbefalt til endokrinologisk vurdering dersom du oppfyller kriteriene for diagnosen transseksualisme, og du viser stabil psykisk, fysisk og sosial helse.

2. Behandling

Endokrinologisk behandlingsfase

Dersom du er fysisk frisk vil du tilbys hormonell behandling, enten med antiandrogener og østrogen, eller testosteron. Spesialist i hormoner og hormonbehandling (endokrinolog) går grundig gjennom forventede effekter av behandlingen sammen med deg. Både gunstige og ugunstige effekter av fysiske, psykisk og seksuell karakter beskrives. Det er viktig å ha realistiske forventninger både i forhold til tiden det tar å oppnå forandringer og hvordan sluttresultatet blir. Det er store individuelle forskjeller med hensyn til dette.

Etter oppstart med hormonell behandling blir du jevnlig fulgt opp. Mange velger ofte endokrinologisk oppfølging hos egen fastlege som kan skrive resepter. Fastlegen din tilbys veiledning fra NBTS endokrinolog ved forespørsel.

Kirurgisk behandlingsfase

Etter cirka et års hormonell behandling hvor det er stabilitet i alle livsområder, henvises du til kirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for rekonstruktiv-og plastikkirurgi.

Kvinne til mann Hvis du er født biologisk som kvinne tilbys du maskulinisering av bryst og fjerning av eggstokker og livmor. Fjerning av livmor er frivillig. Du innkalles rutinemessig til kirurgiske etterkontroller.

Mann til kvinneHvis du er født biologisk som mann får du tilbud om brystaugmentasjon og 1. og 2. seanse konverteringsoperasjon. Brystaugmentasjon utføres dagkirurgisk.

Du må ha fylt 18 år for å kunne gjennomføre de kirurgiske inngrepene. Det finnes ingen absolutt øvre aldersgrense for kirurgisk behandling, men NBTS har erfaring med at forekomsten av komplikasjoner, både fysiske og psykiske, kan øke med alderen. Kirurgene vurderer individuelle og helhetlige risikoer for den enkelte pasient.

Les mer om Transseksualisme - operasjon

3. Oppfølging

Endret kjønnsstatus og nytt personnummer

På grunnlag av lovendringene vedrørende juridisk kjønn fra 1. juli 2016 er det ikke lenger påkrevd at personer som ønsker å skifte juridisk kjønnsstatus først må gjennomgå diagnostisering, medisinsk behandling eller sterilisering. Det vil si at dersom du er bosatt i Norge og opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det du er registrert med i folkeregisteret, har du rett til å få endret ditt juridiske kjønn.

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring sammen med den eller de som har foreldreansvar, mens de som har fylt 16 år selv kan søke om endring av juridisk kjønn.

Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten): http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/endre-kjonn/

Ytterligere informasjon om endring av juridisk kjønn ligger tilgjengelig på helsenorge.no sine nettsider:  https://helsenorge.no/rettigheter/endring-av-juridisk-kjonn

Finansiering

Utredning og behandling av transseksualisme dekkes i helhet av det offentlige helsebudsjettet. Pasienter over 18 år betaler egenandel for konsultasjoner, hormoner og dagkirurgiske inngrep. Øvrig kirurgisk behandling er gratis.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

DPS poliklinikk Notodden
Telefon
Resepsjon: 35021400

Forløpskoordinator for psykisk helse og rus ved DPS, voksne: 41404888

Åpningstid og telefontid kl.08-15.30 alle virkedager.

Forløpskoordinator er tilgjengelig kl.09.00-15.00, alle hverdager.

E-post
Postadresse

DPS poliklinikk Notodden
Sykehuset Telemark
Postboks 234
3672 Notodden

Notodden DPS
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Henrik Wergelandsgate 9, psykiatribygget(Google maps)
3675 Notodden

Praktisk informasjon

- Parkeringsområdet ved sykehuset på Notodden

​Det er parkering for besøkende ved innkjøringen til hovedinngangen. Se parkeringsområdet på street view på google maps.

Blodgivere har reserverte parkeringsplasser på parkeringsomådet ved ambulanseinngang - se google maps.

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Kantine på Notodden

​Kantine i underetasjen på hovedbygget.

Her serveres varme og kalde retter. Kantinen har youghurtbar og rikholdig salatbar.

Åpningstid
Mandag-fredag, alle hverdager kl. 08.00 - 14.00.

Kontrolkommisjon - psykisk helsevern

​Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Les mer om kontrollkommisjonen på www.sthf.no/rettigheter/kontrollkommisjon-psykisk-helsevern

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.sthf.no/behandlinger/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norden

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.