HELSENORGE

Transseksualisme

Transseksualisme (ICD-10) er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn, ofte ledsaget av et ønske om hormonell og/ eller kirurgisk behandling. Symptomene på transseksualisme kan oppstå i barndom, i ungdomsårene eller i voksen alder. Hvordan eller hvorfor fenomenet oppstår er ikke kjent, men er fokus for forskning nasjonalt og internasjonalt.