Endringer for borreliatester

Sykehuset Telemark må skifte testleverandør av borreliaserologi fordi den nåværende leverandøren har lagt ned produksjonen av sin serologiske test.

Det fører til en del endringer i testregime og svarrutiner, melder avdelingsoverlege Yngvar Tveten ved Avdeling for laboratoriemedisin.  

Fra 3. mai 2021 vil det bare bli analysert IgG med unntak hos barn < 16 år. Hos pasienter med positiv IgG vil det automatisk bli analysert IgM. Denne endringen i testalgoritme benyttes nå ved de fleste laboratorier i Norge. Man vil med denne teststrategien unngå påvisning av mange uspesifikke IgM-reaksjoner. Pasienter med erythema migrans er det uansett ikke anbefalt å undersøke serologisk. 

Kvantitering av IgG nivået er mer usikkert med den nye testen. I laboratoriet vil man kvantitere, men kun svare ut kvalitativt med en veiledende kommentar som bestemmes ut fra antistoffnivå og kliniske opplysninger. 
Det er derfor fortsatt meget viktig at det oppgis kliniske opplysninger til alle borrelia-analyser. 
Borrelianalysene i spinalvæske vil bli utført som tidligere.