HELSENORGE

Få infeksjoner ved sykehuset

Det er få pasienter som får infeksjon ved Sykehuset Telemark. Ved siste måling var det 2,9 prosent av pasientene som hadde påvist en infeksjon, og det tallet er rekordlavt. – Dette er en meget gledelig utvikling, sier fagdirektør Halfrid Waage.

Det er andre gang på rad at Sykehuset Telemark kan vise til svært gode resultater. – Målsettingen ved sykehuset er tre prosent, og det samme målet har Helse Sør-Øst. Det er noen som har ment at dette er alt for optimistisk, men vi har vist at det er mulig, sier Waage.

Hun tror de gode resultatene kommer av systematisk og bevisst arbeid over lang tid. – Dette er et område vi har jobbet mye med og som mange er opptatt av, sier Waage. Hun tror også at utbruddet av motstandsdyktige tarmbakterier (vankomycinresistente enterokokker) ved sykehuset har bidratt til ekstra påpasselighet.

De fleste norske sykehus måler infeksjoner på to måter. Den ene er en insidensmåling som viser hvor mange nye tilfeller sykehuset har hatt over en periode. Det andre er en prevalensmåling som viser et øyeblikksbilde. I denne målingen registreres alle innlagte pasienter en bestemt dag.

Under den siste prevalensmålingen var det bare åtte av 269 pasienter som hadde én eller annen form for infeksjon. Bare tre av disse var knyttet til operasjon.

– Disse tallene vil selvsagt variere noe, men både prevalensmålinger og insidensmålinger har vært gode ved Sykehuset Telemark de siste gangene. Vi føler derfor at vi er på rett vei, sier hygienesykepleier Kristin Broch Dahl. Hun opplever at de ansatte på de ulike seksjonene tar smittevernet på alvor. – Det er motiverende når vi ser at målrettede tiltak hjelper, sier Broch Dahl.