HELSENORGE

Færre pasienter får infeksjon

Ved Sykehuset Telemark er det færre infeksjoner etter operasjon enn for ett år siden. – Dette er gledelige resultater, og det viser at systematisk jobbing bedrer pasientsikkerheten, sier hygienesykepleier Kristin Broch Dahl.

Sykehuset Telemark har registrert færre infeksjoner på en rekke områder, og det er blant annet en positiv utvikling for pasienter som har fått hofteproteser. Det siste året har ikke sykehuset registrert én eneste infeksjon etter operasjoner for totalprotese.

Når det gjelder delprotese, har det også blitt langt færre infeksjoner. For ett år siden var det nesten ti prosent av pasientene som fikk en infeksjon. I dag er tallet redusert til 2,6 prosent.

 – Dette er som regel eldre og syke pasienter, og de har i utgangspunktet høy risiko for infeksjoner, sier Broch Dahl.
Broch Dahl sier at de ansatte på både ortopediske og gastrokirurgiske sengeposter har vist stor vilje til å redusere antall infeksjoner.

– Innenfor gastrokirurgi vet vi at det er krevende å unngå infeksjoner fordi det er mye bakterier i tarmen. Nettopp derfor er det viktig med tiltak som reduserer risikoen, sier Kristin Broch Dahl.

Seksjonsleder på ortopedisk sengepost, Elin Skilbred, sier at økt bevissthet og systematisk arbeid er årsaken til de gode resultatene. – Alle ansatte er opptatt av å følge rutinene for smittevern, sier Skilbred.