HELSENORGE

God respons – håper på flere svar

I februar mottok 40.000 telemarkinger et spørreskjema fra Telemarkstudien. Mottakerne ble oppfordret til å svare på spørsmål om luftveisplager, allergier, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirker helsa. – Responsen hittil har vært god, og over 40 prosent av svarene er digitale, sier forskningsleder og overlege Anne Kristin Møller Fell.

Møller Fell er gledelig overrasket over den digitale responsen.
– Ved andre forskningsmiljøer er de imponert over at vi har fått så mange elektroniske svar, og dette viser at telemarkingene har vilje til å svare digitalt, sier Møller Fell. Hun mener at den digitale løsningen gjør det enklere for de som skal svare, og ikke minst de som skal forske på svarene.

I disse dager blir det sendt ut en siste oppfordring til å svare på Telemarkstudien, og selv om responsen har vært god, ønsker Fell og hennes kollegaer enda flere svar.
– Jo flere som svarer, jo bedre kunnskap får vi, sier Anne Kristin Møller Fell.

Telemarkstudien er den største i sitt slag i Norge, og det er den første helseundersøkelsen som kartlegger luftveissykdom og påvirkning over tid blant voksne i Telemark. Den første delen av Telemarkstudien ga ny kunnskap om årsaker til luftveisplager og kronisk luftveissykdom, og resultatene skapte både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.