HELSENORGE

Fastlegesiden

Kurs og opplæring

​Det annonseres til enhver tid kurs og opplæringsaktiviteter på Sykehuset Telemark, samt i andre foretak.

På sidene under finner du oversikt over annonserte kurs for Sykehuset Telemark, men også for andre helseforetak.

Oversiktene er inndelt i kurs og opplæringsaktiviteter for:

For pasient- o​​g pår​ørende

​For helsepersonell/fagfolk​

​​​Samarbeid mellom fastleger og sykehuset - anbefalinger

​En arbeidsgruppe av leger i Telemark (fastleger/praksiskonsulenter og representanter for legene ved Sykehuset Telemark) har utarbeidet anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og leger på helseforetaksnivå i Telemark.

​Les anbefalingene:

​Samarbeid mellom fastleger og sykehuset​

​Kortversjon - samarbeid mellom fastleger og sykehuset

​​Leter du etter henvisningsrutiner?

Sykehuset er avhengig av at henvisningene er fullstendige og gir korrekt informasjon, for at vi skal kunne prioritere riktig og holde fristene sykehuset er pålagt.

Det er utarbeidet noen generelle sjekklister, se nedenfor.
For henvisning til spesifikke behandlinger og undersøkelser kan du finne mer informasjon om henvisning i de enkelte behandlingstekstene. Se ​avsnittet om henvisning. (Når du har funnet den behandlingen/undersøkelsen du er ute etter: bla litt nedover på siden, og klikk på "Sjekkliste for henvisning...")

Se vår oversikt over behandlinger og undersøkelser

​Generelle sjekklister for henvisning til Sykehuset Telemark

Det er utarbeidet en del sjekklister for henvisninger til Sykehuset Telemark:

Sjekkliste for henvisninger - generell

Samarbeid med/henvisning til enhet for tverrfaglig smertebehandling​

Sjekkliste ved henvisning til psykiske lidelser voksne - nasjonalt pasientforløp (FHM)

​​Sjekkliste ved henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - nasjonalt pasientforløp

Sjekkliste ved henvisning til alderspsykiatri - nasjonalt pasientforløp

Sjekkliste ved henvisning til habiltering for voksne (HAVO)

Sjekkliste ved henvisning til Barne-og ungdomsklinikken

Sjekkliste ved henvisning til habilitering for barn og unge (HABU)

Sjekkliste ved henvisning til nasjonalt pasientforløp psykiske lidelser - barn og unge

Sjekkliste for tverrfaglige rehabiliteringstiltak(ABC)

​​​

​Sykehuset Telemark mottar henvisninger elektronisk og på papir

Mange av de administrative opplysningene kommer automatisk med dersom du som henviser bruker den integrerte henvisningsmalen i din elektroniske pasientjournal. Henvisningen kan du sende elektronisk dersom du er oppkoplet, eventuelt som papirhenvisning.

Nasjonale føringer

Sykehuset Telemark ønsker at prinsippene i veiledning fra Helsedirektoratet benyttes.

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, den gode henvisning

Nasjonale prioriteringsveiledere omhandler vurdering av hvilke pasientgrupper som har rett til prioritert helsehjelp. Forsvarlig ventetid er angitt i veilederne for den enkelte diagnosegruppe.

Prioriteringsveilederne fra Helsedirektoratet

Henvisningsadresser for Sykehuset Telemark

​​Du finner henvisningsadresser for Sykehuset Telemark i adresseregisteret hos Norsk helsenett (NHN).

Se adresseregister NHN for Sykehuset Telemark​


Pakkeforløp for kreft

De fleste kreftforløpene er beskrevet og du finner dem under oversikten over behandlinger/undersøkelser.

Kontaktinformasjon til kreftkoordinator og forløpskoordinatorer ved Sykehuset Telemark

Oversikt fra helsedirektoratet - alle pakkeforløpene

Nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rusbehandling


Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark 

Laboratorietjenester, patologitjenester, IHR med flere

Bildediagnostikk, svar- og ventetider

Bildediagnostikk - svartider og ventetider

Dialogmeldinger

Dialogmeldinger

Melde avvik

PraksiskonsulentordningenFastlegenytt

Fant du det du lette etter?