Fastlegesiden

Leter du etter henvisningsprosedyrer?

Bruk søkefeltet på vår hovedside for søk etter behandling/diagnose.

Når du har funnet den behandlingen/diagnosen du er ute etter må du kanskje bla litt nedover på siden. Klikk på den blå stripen "Sjekkliste for henvisning..."

Viktig melding om henvisning til pakkeforløp hode- halskreft

For henvisning av pasienter til avklaring pakkeforløp hode-halskreft:

  • Ring forløpskoordinator på mobil 482 05 090 – for å varsle at henvisning kommer
  • Send henvisning som tidligere.  Denne vil bli hentet opp av forløpskoordinator og lagt til vurdering hos vakthavende så snart henvisningen mottas

Forløpskoordinator for hode–halskreft er å treffe alle ukedager fra kl 08 – 15.30 på mobil 482 05 090

Om det ikke oppnås kontakt med forløpskoordinator, kan kreftkoordinator kontaktes på mobil 959 37 707.

​Om henvisning til spesialisthelstjenesten

Sykehuset er avhengig av at henvisningene er fullstendige og gir korrekt informasjon, for at vi skal kunne prioritere riktig og holde fristene sykehuset er pålagt. Bruk gjerne sjekklista nedenfor, dette er opplysninger som må med.

Sykehuset Telemark mottar henvisninger elektronisk og på papir.

Mange av de administrative opplysningene kommer automatisk med dersom du som henviser bruker den integrerte henvisningsmalen i din elektroniske pasientjournal. Denne malen kan sendes elektronisk dersom du er oppkoplet, eventuelt som papirhenvisning.

Innhold i henvisningen

Sykehuset Telemark ønsker at prinsippene i veiledning fra Helsedirektoratet benyttes. 

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, den gode henvisning

Nasjonale prioriteringsveiledere omhandler vurdering av hvilke pasientgrupper som har rett til prioritert helsehjelp. Forsvarlig ventetid er angitt i veilederne for den enkelte diagnosegruppe.

Prioriteringsveilederne fra Helsedirektoratet


Henvisningsrutiner ved Sykehuset Telemark

Det er utarbeidet generelle sjekklister for henvisninger til Sykehuset Telemark:

Sjekkliste for henvisninger - generellSjekkliste ved henvisning til psykisk helsevern og rusbehandlingSjekkliste ved henvisning til alderspsykiatri

I de enkelte behandlingstekstene kan du finne mer spesifikk informasjon om henvisning under avsnittet om henvisning.

Undersøkelser og behandlinger fra A-Å

Pakkeforløp for kreft

De ulike kreftforløpene vil komme etterhvert under oversikten over behandlinger.

Oversikt fra helsedirektoratet - alle pakkeforløpeneKontaktinformasjon til kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Tjenester

Se oversikt over tjenester - laboratorie, patologi, IHR med flere

Melde avvik

Skjema for å melde avvik - skjema sendes i papirpost


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.