HELSENORGE

Fastlegesiden

Leter du etter henvisningsrutiner?

Sykehuset er avhengig av at henvisningene er fullstendige og gir korrekt informasjon, for at vi skal kunne prioritere riktig og holde fristene sykehuset er pålagt. 

Det er utarbeidet noen generelle sjekklister, se nedenfor.
For henvisning til spesifikke behandlinger og undersøkelser kan du finne mer spesifikk informasjon om henvisning i de enkelte behandlingstekstene. Se avsnittet om henvisning. (Når du har funnet den behandlingen/undersøkelsen du er ute etter: bla litt nedover på siden, og klikk på "Sjekkliste for henvisning...")

Se vår oversikt over behandlinger og undersøkelser

​Generelle sjekklister for henvisning til Sykehuset Telemark

Det er utarbeidet generelle sjekklister for henvisninger til Sykehuset Telemark:

Sjekkliste for henvisninger - generellSjekkliste ved henvisning til pakkeforløp psykisk helsevern - psykiske lidelser voksne

Sjekkliste ved henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Sjekkliste ved henvisning til alderspsykiatriSjekkliste ved henvisning til habiltering for voksne (HAVO)Sjekkliste ved henvisning til Barne-og ungdomsklinikkenSjekkliste ved henvisning til habilitering for barn og unge (HABU)

Sjekkliste ved henvisning til pakkeforløp ved BUPSjekkliste for tverrfaglige rehabiliteringstiltak (ABC)​Inntakskriterier for poliklinisk behandling og døgnopphold  på seksjon for rehabilitering, Nordagutu​​

​Sykehuset Telemark mottar henvisninger elektronisk og på papir

Mange av de administrative opplysningene kommer automatisk med dersom du som henviser bruker den integrerte henvisningsmalen i din elektroniske pasientjournal. Henvisningen kan du sende elektronisk dersom du er oppkoplet, eventuelt som papirhenvisning.

Nasjonale føringer

Sykehuset Telemark ønsker at prinsippene i veiledning fra Helsedirektoratet benyttes. 

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, den gode henvisning

Nasjonale prioriteringsveiledere omhandler vurdering av hvilke pasientgrupper som har rett til prioritert helsehjelp. Forsvarlig ventetid er angitt i veilederne for den enkelte diagnosegruppe.

Prioriteringsveilederne fra Helsedirektoratet


Pakkeforløp for kreft

De fleste kreftforløpene er beskrevet og du finner dem under oversikten over behandlinger/undersøkelser.

Kontaktinformasjon til kreftkoordinator og forløpskoordinatorer ved Sykehuset Telemark

Oversikt fra helsedirektoratet - alle pakkeforløpene

Pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling

Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark 

Laboratorietjenester, patologitjenester, IHR med flere

Bildediagnostikk, svar- og ventetider

Bildediagnostikk - svartider og ventetider

Dialogmeldinger

Dialogmeldinger

Melde avvik

PraksiskonsulentordningenFastlegenytt

Fant du det du lette etter?