HELSENORGE

Aleris-pasienter henvises til Helsehuset Røntgen

Pasienter som tidligere ble henvist til Aleris Røntgen, skal henvises til Helsehuset Røntgen. Sykehuset Telemark har ikke kapasitet til å håndtere alle røntgen-, CT- og MR-henvisninger selv.

Tidligere i år inngikk Helse Sør-Øst avtale med Helsehuset Røntgen AS om å levere radiologiske tjenester i vår region. Disse vil være etablert i Sandefjord fra 1. juni.

Etter at det ble kjent at Aleris Røntgen i Porsgrunn mistet sin offentlige avtale, har sykehuset mottatt et økende antall henvisninger. Sykehuset har ikke muligheten til å håndtere alle disse selv.

Sykehuset oppfordrer derfor fastlegene om å henvise flere pasienter til Helsehuset Røntgen. Pasienter som tidligere ble henvist til Aleris Røntgen skal i utgangspunktet henvises til Helsehuset Røntgen framover. Disse henvisningene må sendes Helsehuset Røntgen per post.

De radiologiske tjenestene som skal leveres av Helsehuset Røntgen er CT, MR, ultralyd og generell røntgen. Helsehuset tilbyr MR fra og med 1. juni, mens ultralyd, CT og røntgen tilbys fra 14. juni.

Se nettside: helsehuset.sandefjord.no​