HELSENORGE

Anbefaler koronavaksine til gravide

Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Risikoen for alvorlig forløp øker jo lenger ut i svangerskapet kvinnen blir smittet.Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide å beskytte seg ved å ta to doser koronavaksine.

Råd:

- Alle gravide som ikke har fått to doser koronavaksine bør fullføre vaksinasjonen i 2.
og 3. trimester.
- Gravide som tilhører risikogrupper eller er utsatt for et høyt smittepress kan også
motta vaksine i 1.trimester.
De norske rådene om koronavaksinasjon av gravide kom etter at man hadde fått økt informasjon om vaksinens effekt på mor og barn. Det vi vet om effekt av vaksinen, er hovedsakelig fra andreland. I Storbritannia har de for eksempel lenge hatt et høyere smittepress, og det er flere gravidesom har vært innlagt.
Internasjonale studier viser at gravide som smittes av covid-19 har økt risiko for innleggelse og behov for pustehjelp enn ikke-gravide på samme alder, andelen med behov for pustehjelp økte med alfa og delta varianten av viruset. Det er også vist høyere risiko for for tidlig fødsel enn hos gravide som ikke har påvist covid-19 på samme tidspunkt i graviditeten. Risikoen for pusteproblemer
og for tidlig fødsel er ikke vist hos fullvaksinerte gravide.

Disse studiene viser vaksinens beskyttende effekt mot alvorlig sykdom hos mor og bekrefterviktigheten av å beskytte seg med vaksine dersom man har mulighet. Antistoffer som mor danneretter vaksinasjon overføres også til fosteret, slik at barnet også er beskyttet etter fødsel. Det eringen studier som tyder på at vaksinen har negativ effekt på graviditeten eller fosteret.


Bivirkninger

De vanligste bivirkningene som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter ikroppen er også vanlig hos gravide. Symptomene kommer gjerne første eller andre dag ettervaksinering og varer omtrent 2-3 døgn.
 Det er ikke påvist graviditetsspesifkke bivirkninger av
vaksiner som er godkjent i Norge.

Koronavaksine til gravide Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19.


Mer informasjon

Les mer om koronavaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen,
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjon-
veilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/
Les mer om råd til gravide og ammende i Koronaveilederen,
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/
Hvor kan jeg ta koronavaksinen?
Spør jordmor, lege eller se din kommunes nettsider om hvor du kan motta koronavaksine.