HELSENORGE

Bivirkninger av psykofarmaka

Mange pasienter opplever ofte svimmelhet og hukommelsestap ved bruk av psykofarmaka. Risikoen for dette bør vurderes før forskriving av nye  legemidler.


Dette er omtalt i en artikkel i siste nummer av Tidsskriftet. Forfatterne anbefaler at samlet antikolinerg belastning vurderes før forskrivning av nye legemidler ved hjelp av spesifikke screeningverktøy som START- og STOPP-listene. Ved høy antikolinerg belastning bør legemidler byttes ut eller seponeres. 

– Vi minner om brevmalene som du finner på nettsiden til «Psykofamakabruk i Telemark». De kan være nyttige å bruke i kontakten med pasienter som bruker eller starter opp med psykofarmaka og opioider, sier prosjektleder Bjørnar Nyen. Han oppfordrer leger til å gjøre seg kjent med disse brevene.

Han har tre budskap til behandlere:

  • Vær spesielt tilbakeholden med forskrivning av psykofarmaka og opioider til eldre pga risiko for svimmelhet og fall
  • Blant legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger hos eldre er: hypnotika og anxiolytika, svake opioider, SSRI og SNRI, antipsykotika, trisykliske antidepressiva
  • Unngå polyfarmasi. Vurder seponering ved usikker eller manglende effekt og uakseptable bivirkninger.