HELSENORGE

Blodprøvetaking ved sykehuset

Det er stor pågang for å få tatt prøver ved sykehuset. Ut fra smittevernhensyn ønsker sykehuset å begrense antall henvisninger til prøvetaking.

Avdeling for laboratoriemedisin i Skien og  Notodden tar blodprøver av pasienter fra primærhelsetjenesten. Stor pågang og kø fører til at mange pasienter må sitte på et relativt lite venteområde. Og når pasienter til røntgen og prøvetaking samles på et lite areal, blir det vanskelig å innfri kravet til å holde avstand. 

Derfor bes primærhelsetjenesten om å henvise pasienter til å ta prøver på sykehuset bare når prøvene må tas på et sykehuslaboratorium. For eksempel på grunn av krav til nedfrysing, og når prøvetakingen er så vanskelig at legekontoret selv ikke klarer å ta prøvene. 

Sykehuset anmoder om at prøvetakingen begrenses til et minimum.