HELSENORGE

Budrute for påsken i Øvre Telemark

Det er satt opp egen budrute for Øvre Telemark i påsken. Sykehuset vil kontakte kommunene før avreise for å sjekke om det er prøver å hente.


Onsdag 31.03

Kl. 09.00 Avreise Skien
Kl 10.30 Nissedal legekontor.
Kl 11.30 Fyresdal legekontor.
Kl 12.30 Tokke legekontor, hente prøvene på sjukeheimen.
Kl 13.15 Vinje legekontor/legevakt, hente prøvene på legevakta.
Kl 14.15 Rjukan legekontor, hente prøver på legevakta.
Notodden sykehus.
Kl 15.30 Tinneberget legesenter/ Notodden legevakt.
Kl 15.00 Ankomst Skien.

Langfredag, påskeaften og 1.påskedag

Kl 10.15 Avreise Skien
Kl 12.30 Vinje legekontor/legevakt.
Kl 13.30 Rjukan legekontor.                                                                                   
Notodden sykehus.
Kl 14.45 Tinneberget legesenter/ Notodden legevakt.
Kl 16.00 Ankomst Skien. 
Alle blir kontaktet før avreise fra Skien for å sjekke om det er prøver.

Prøvene blir kjørt til sykehuset i Skien, går videre derfra påfølgende formiddag kl 10.00 med budrute til Sykehuset i Vestfold.

Ved økt smitte og behov for henting ut over disse tre dagene kan dere kontakte Ken.

Budbil tlf. 90 27 89 05
Ken Pedersen, Seksjonsleder Transport tlf. 95 95 42 54
Unn V Ståland, Avdelingsleder Innkjøp og logistikk tlf. 40 24 16 11