HELSENORGE

Endringer i tjenestetilbudet ved seksjon øre-nese-hals

Endringene gjelder nytt tilbud med vaksinering av allergi mot bie/veps, informasjon om biopsier/eksisjon av mistenkt hudkreft og ev. lesjoner, direkte kontakt ved høreapparat problemer samt økt tilbudt til CPAP og søvnregistrering.

​Nytt tilbud om vaksinering mot bie og veps ved ØNH-poliklinikk

I tillegg til vanlig pollenvaksinering, katt/hund, støv og midd, har vi nå startet opp med vaksinering av allergi mot bie/veps. Det gjelder å komme i gang med dette nå, så man er klar til sesongen starter. Her har vi korte ventelister og tar pasienten raskt inn. 

​Henvendelser om problemer med høreapparat

En del pasienter har problemer med høreapparatet sitt. Det kan være tekniske ting som lader, eller innstillinger, eller mangel av en propp/slange/filter. 

Nå kan pasienten selv ringe direkte inn til ØNH-poliklinikk.
Vi har fått et eget nummer til å betjene høreapparat-pasienter, det er 35004339. Fastlegen trenger ikke sende ny henvisning for dette.

CPAP og søvnregistrering

Vi har økt tilbudet vårt til CPAP og søvnregistrering og tar imot pasienter hver dag, hele uken. ​