HELSENORGE

Fagtips for å vurdere luftveislidelser hos barn

Det er høst og mye luftveisinfeksjoner. Det skaper stort press på fastlegene, og barneavdelingen til Sykehuset Telemark.

Edvard Løchen anbefaler fastlegene å se nærmere på  et​ tiltakskort  som kan gi diagnosetips når man skal vurdere akutt pustebesvær hos barn som er fem år eller yngre.

Praksiskoordinatoren gir tiltakskortet sin klare anbefaling:
– Vi er inne i en krevende periode med mye luftveisinfeksjoner og hvor det også er en del tilfeller av RS-virus hos barn. Dette tiltakskortet kan være en viktig støtte i vurderingen av alvorlighetsgraden og håndteringen av disse luftveisinfeksjonene både for fastlegene, men også for barnelegene. 
Tiltakskortet er utarbeidet av Chris Inchley på Ahus, på oppdrag fra kommunelegene i Ahus sitt opptaksområde. Det er utformet som veileder for primærhelsetjenesten. Men det kan også være en rettesnor for barneleger eller LIS som svarer ut disse henvendelsene på telefon, sier praksiskoordinator Edvard Løchen. Klikk på 
Tiltakskort fastleger - virussesong.pdf
, så får du opp tiltakskortet