HELSENORGE

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Flere fastleger synes det er utfordrende å finne tilbud innen psykisk helsevern (avtalespesialist). Her kommer det noen gode råd.

Mange er ikke kjent følgende tilbud:

Alle fastleger kan få tilgang til en egen database med ventetid og profil på alle psykologer og psykiatere. Fra tid til annen kommer det ny avtalespesialist med kort ventetid for en liten periode.

Helse og arbeid er et tilbud for pasienter med angst og/eller depresjon som er eller står i fare for å bli sykemeldt fra arbeid eller studier. Henvisning må merkes helse og arbeid, og sendes DPS. Ventetid fra 3-9 uker for samtaleterapi.

E-mestring.no/e-meistring.no. Et nettbasert tilbud utviklet av Haukeland universitetssykehus for pasienter med angst og/eller depresjon. Tar imot henvisninger fra hele Norge. Haukeland gir opplæring om tilbudet til flere helseforetak.

Vi minner om at informasjonstjenesten Velg behandlingssted (VBS) kan kontaktes på eget helsepersonellnummer 800 50 004 for veiledning om tilbud i spesialisthelsetjenesten.