HELSENORGE

Inntakskriterier ved seksjon for rehabilitering, Nordagutu

Seksjon for rehabilitering, Nordagutu, har både et poliklinisk tilbud og et døgntilbud. Det er utarbeidet inntakskriterier for disse tilbudene. 


Seksjon for rehabilitering, Nordagutu

Poliklinikk er kun for sykelig overvekt, og døgntilbudet er for pasienter med sykelig overvekt, slag, lungesykdom, ulike hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer eller annen alvorlig sykdom med behov for økt fysisk kapasitet og livsstilsendring.

Pasienter med sykelig overvekt gjennomfører ofte et poliklinisk forløp først, deretter henvises mange over til døgntilbudet etter oppfølging på poliklinikk.

For pasienter med slag, lungesykdom, ulike hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer eller annen alvorlig sykdom med behov for økt fysisk kapasitet og livsstilsendring er det kun tilbud om  inntil 4 ukers opphold.

​​Inntakskriteriene er lagt inn under avsnittet på fastlegesiden om henvisningskriterier.​


​​​