HELSENORGE

Lettere å konferere med endokrinologer

Nå blir det lettere for fastleger i Telemark å konferere med en av Sykehuset Telemarks endokrinologer. Hver tirsdag og torsdag er en av overlegene fristilt fra poliklinikk


Det gjør de for å være mer tilgjengelig for konferering med fastlegene og svare opp dialogmeldinger.

 For å bedre litt på tilgjengeligheten av endokrinolog, har vi opprettet en ordning hvor en av endokrinologene har en såkalt libero-funksjon hver tirsdag og torsdag. Den som har libero-funksjon er da ikke bundet opp med pasienter på poliklinikken, og vil være godt tilgjengelig for konferering hele dagen disse to dagene i uken. Den samme legen vil da også svare på dialogmeldinger, slik at vi håper svartidene her vil kortes noe ned, sier overlege Tonje Tvinnereim. 

Vi har foreløpig ikke noe direktenummer. Derfor må fastleger som ønsker å konferere ringe via sentralbordet for å bli satt over til den legen som har libero-funksjon. Det er tre endokrinologer ved sykehuset, som i dag utgjør 2,5 årsverk. Det er et ønske å rekruttere ytterligere en endokrinolog, men så langt har vi ikke lykkes med det, sier endokrinolog Tonje Tvinnereim.