HELSENORGE

Må følge reglene for diabetes-sensorer

I dag får noen diabetikere innvilget bruk av sensorer som måler blodsukkeret. – Etter regelverket må fastleger henvise og deretter søke om å få låne dette hjelpemiddelet av spesialisthelsetjenesten. Her er det viktig å merke seg at det er sykehusets endokrinologer som skal utrede om pasienten kan få slike sensorer.

Det sier prakiskoordinator for fastlegene, Edvard Løchen. 

– Utfordringen nå er at en del pasienter har fått sensoren «FreeStyle Libre 2» av sin fastlege. Etter at pasienten har gått med FreeStyle Libre 2 og virker fornøyd søker fastlegen om å få   apparatet godkjent. Vi har en mistanke om at leverandører leverer ut slike sensorer gratis til fastlegene for å skaffe seg kunder. Endokrinologisk poliklinikk får en del søknader fra fastlegene hvor pasienten allerede har prøvet ut sensoren i en periode i regi av fastlegen.

Noen pasienter har nytte av slike sensorer. De måler blodsukkeret uten at pasienten må stikke seg. Og blir blodsukkerverdien for høy eller lav i løpet av natta, kan en alarm på mobilen, varsle pasienten om at hun må spise eller drikke for å regulere blodsukkernivået.  

– Det er en utbredt misforståelse​ at dette er utstyr man kan søke om refusjon for over blåreseptordningen. 

I dag får alle type 1 diabetikere dette utstyret. 

Blant type 2- diabetikere er det bare en selektert gruppe som vurderes til å ha nytte av sensorene, sier endokrinolog Tonje Tvinnereim ved STHF.

Edvard Løchen, praksiskonsulent Øystein Line og endokrinolog Tonje Tvinnereim er enig om følgende anbefaling til fastlegene:​

Vi ber om at fastlegene først og fremst henviser pasienter hvor det er spesielt vanskelig å regulere blodsukkeret med hjelpemidler tilgjengelig på vanlig blå resept, og som kan tenkes å ha nytte av de nye sensorene

Pasienter som synes det nye systemet er «kjekt å ha», men som er bra regulert med de vanlige målemetodene, kan ikke prioriteres.

Følges korrekt saksgang, får pasienten raskere avklaring på om hun får  utdelt en slik sensor fra sykehusets avdeling for behandlingshjelpemidler.

–​ I fremtiden blir nok slikt utstyr tilgjengelig for alle diabetikere. Så lenge tilgangen er begrenset, må vi prioritere de som har best medisinsk indikasjon for å bruke utstyret, sier Tvinnereim.