HELSENORGE

Nå kan pasientene se henvisningsstatus

Fra 3. september kan pasienter i Telemark sjekke statusen for henvisningen til sykehuset. – Dette er en ny tjeneste som gjør det enklere for pasienten å ha oversikt, sier prosjektleder Anna Hammar.

Tjenesten blir tilgjengelig for personer over 16 år som bruker helsenorge.no,​ og som har gitt samtykke til Full tilgang. 

Dato og tidspunkt for eventuell time kommer i brev, som i dag.  
Når pasienten logger seg på helsenorge.no, vises det hvilket sykehus pasienten er henvist til, når henvisningen er mottatt i sykehuset, hvilken avdeling man er henvist til og telefonnummer til sentralbordet. Det står også navn på henvisende lege, aktuelt legekontor og telefonnummer, men selve innholdet i henvisningen vises ikke. 

Dette er en tilleggstjeneste for pasienter og eventuelle pårørende, og sykehuset skal fortsatt sende ut brev til pasienten med den samme informasjonen. 
Tjenesten omfatter primærhenvisninger i DIPS. Den vil ikke ha konsekvenser for rutiner knyttet til henvisninger mellom henviser og sykehus.
Vi håper at alle som henviser til Sykehuset Telemark og Betanien Hospital kan informere aktuelle pasienter om at tjenesten finnes og oppfordre dem til å bruke den. 
Denne løsningen vil styrke informasjonen og rettighetene til pasientene, men vi håper også at den vil bidra til færre telefoner fra pasienter som har spørsmål til sykehuset. 
Visning av henvisningsstatus på Helsenorge.no har vært tilgjengelig for pasienter i Helse Vest og Helse Nord RHF siden november 2014. Den ble benyttet 1,25 millioner ganger i 2019.
Mine henvisninger er en av flere digitale pasienttjenester som skal innføres i hele Helse Sør-Øst. 
Her kan du lese mer om de regionale IKT-prosjektene i Helse Sør-Øst.