HELSENORGE

Ny rutine for samarbeid/henvisning til smertebehandling ved Sykehuset Telemark

Praksiskoordinator Edvard Løchen har i samarbeid med Enhet for tverrfaglig smertebehandling utarbeidet en rutine for samarbeid/henvisning til smertebehandling ved enheten på sykehuset.

 


Ansatte ved enhet for tverrfaglig smertebehandling
Ansatte ved Enhet for tverrfaglig smertebehandling
​​Rutinen er lenket opp på fastlegesiden under avsnittet «Leter du etter henvisningsrutiner?​». 
I behandlingsteksten «Sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft​» er henvisningsinformasjonen lagt inn i avsnittet for helsepersonell («Sjekkliste for henvisning – fastlege eller annen helsetjenestjeneste henviser til utredning»).