HELSENORGE

Nytt tilbud om hjelp til å få tilbake luktesansen

Fastleger i Telemark kan nå merke seg at det fins et håp for pasienter som av en eller en annen grunn har tapt luktesansen- helt eller delvis. En lege med spisskompetanse på feltet er ansatt ved Øre-nese-halsseksjonen til Sykehuset Telemark.

Ved Øre-, nese-, halsseksjon i Skien, er det nå mulig å henvise pasienter til luktutredning. Tilbudet er forholdsvis nytt, fordi vi nå er så heldig å ha en overlege med spisskompetanse på dette feltet. 

Årsaken til redusert luktesans varierer. Lukteevnen kan være midlertidig borte ved forkjølelse, den kan variere med grad av nesepolypper, reduseres permanent etter hodeskade og endre kvalitet etter influensa.
Luktesansen svekkes også med alderen og ved nevrologiske tilstander som Alzheimer og Parkinson.
Mulig behandling inkluderer kortisontabletter/-nesespray, luktetrening og operasjon. Pasienter med endret luktesans skal gjennomføre lukte-test, og det er lege som utfører testen. 
Når fastleger henviser pasienter er det viktig å ha med følgende opplysninger: Når og hvordan lukt forsvant.  Pasienten må ha hatt nedsatt luktesans i 3-4 mnd. før det er aktuelt med utredning hos ØNH.