HELSENORGE

Oppmøte til legevakt og akuttpoliklinikk

En del pasienter møter feil når de skal til den kommunale legevakta i Skien og akuttpoliklinikken ved sykehuset. Disse pasientene skal ikke møte ved hovedinngangen til sykehuset.


​Den kommunale legevakta i Skien flyttet inn i nye lokaler ved Klosterskogen i mars i år.  Det er viktig at pasientene får tydelig beskjed når de skal møte der.

Pasienter som skal til akuttpoliklinikken ved sykehuset, skal bruke inngangen til akuttpoliklinikken. Den ligger der den tidligere legevakta var, og ved siden av akuttmottaket.

Sykehuset opplever at noen pasienter møter i hoved ekspedisjonen ved sykehuset. Det skaper utfordringer for de ansatte i resepsjonen og det skaper ekstra bry for pasientene.